Navigatie overslaan

Zonder water geen later

De aanstaande verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen, op 15 maart, zullen naar alle waarschijnlijkheid meer aandacht trekken dan tot nu toe gebruikelijk. Iedereen maakt zich zorgen over de desastreuse ontwikkeling van het klimaat en de gevolgen daarvan voor de economie, maar ook voor de individuele burger. In dit deel van Brabant werkt waterschap De Dommel. Water Natuurlijk is de grootste partij in dit waterschap. Water Natuurlijk heeft geen bindingen met politieke partijen of belangenorganisaties. Voor haar staan twee feiten zo vast als een huis: als we niets doen verdroogt onze grond in enkele tientallen jaren. Die slechte ontwikkeling kunnen we omdraaien, maar dat lukt alleen door een goede samenwerking van alle belanghebbenden.

Waterschap

Het waterschap is een overheidsorgaan dat zorgt voor waterkering en voor de kwantiteit en de kwaliteit van het water in haar verzorgingsgebied. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt gekozen voor een periode van vier jaar door alle kiesgerechtigde inwoners in het verzorgingsgebied. Ruwweg vier belangengroepen hebben zitting in dat bestuur: boeren, burgers, bedrijfsleven en natuur. De burgers kunnen kiezen uit meerdere partijen, maar met Water Natuurlijk wel de grootste in het algemeen bestuur. Daardoor maakt Water Natuurlijk elke burgerstem sterk.

Taken

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant, waar ongeveer 900.000 mensen wonen. Het waterschap beschermt tegen wateroverlast (waterkering), zuivert rioolwater, houdt het oppervlaktewater schoon en houdt het grondwater op peil. Zo wordt in acht rioolwaterzuiveringen het rioolwater gezuiverd en teruggegeven aan de natuur.

Tijd

In de visie van Water Natuurlijk laat de klimaatontwikkeling geen alternatieven toe. Het gaat niet om keuzes maar om maatregelen die noodzakelijk zijn om een teloorgang van de leefomgeving te voorkomen. Dat is in het belang van alle burgers, inwoners. We moeten eerlijk zijn in wat nodig is, ook voor een gezonde toekomst voor onze (klein)kinderen, zo valt op te maken uit het verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk.

Vraagstukken

Oppervlakkig bekeken is er weinig aan de hand in Midden-Brabant. Dat is schone schijn. In werkelijkheid woedt een virtuele veenbrand in alle gronden, of het nu gaat om veen, klei of zand. Die brand bedreigt onze leefomgeving. De oorzaak: uitdroging van onze beken, de slagaders die het landschap groen en gezond houden en de biodiversiteit bevorderen. De oorzaak van die uitdroging is de negatieve balans tussen wat er aan (regen-)water de grond in gaat en wat er aan water weer opgepompt wordt voor drinkwater, landbouw en bedrijven. In ons deel van Brabant zit het grondwater zo’n halve meter lager dan gezond is. Niet voor ons en evenmin voor onze natuur.

Oplossing

De oplossing is de omslag van wat we doen met het water dat als neerslag valt. Het waterbeheer is traditioneel gericht op afvoer van overtollig water naar de grote rivieren en uiteindelijk naar het IJsselmeer en de Noordzee. Dit systeem heeft eeuwen goed gewerkt maar staat haaks op het veranderende klimaat dat zich uit in periodes van intense droogte en periodes met zware regenval. De omslag zorgt ervoor dat het water zoveel mogelijk wordt bewaard in de gebieden waar de regen valt. Dat kan met name door een veranderende loop van de beken, waterbewaarplaatsen en door gewijzigd waterbeheer in de landbouwgebieden. Maar uitstel is onmogelijk.

Bruggen bouwen

Mado Ruijs, lijsttrekker van Water Natuurlijk in waterschap De Dommel: “Voor de burger zijn de ingrepen relatief bescheiden en dragen doorgaans bij tot een betere, groenere leefomgeving die ook nog aantrekkelijker toont. Voor de boeren ligt dit wel degelijk anders. Zodra zij het regenwater langer moeten vasthouden dan goed is voor de teelt en het sproeiprogramma moeten aanpassen, dan praat je over een andere bedrijfsvoering. Een klimaatbestendiger watersysteem is beter voor natuur én landbouw. Water Natuurlijk staat voor plannen waarmee álle belangen worden gediend. Iedereen moet rekening houden met de extreme droogteperiodes. Die blijven. Het water dat nog valt moeten we vasthouden. Dat is onontkoombaar.”

Water Natuurlijk

Als de grootste waterschapspartij richt Water Natuurlijk zich in Midden-Brabant op herstel van het watersysteem en de waterbalans. Water Natuurlijk ziet een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze groene leefomgeving beter weerbaar te maken tegen klimaatverandering. Daarmee wil Water Natuurlijk bijdragen aan versterking van de Middenbrabantse natuur en biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring