Navigatie overslaan
Kaart van het gebied van Waterschap de Dommel

Wat doet waterschap De Dommel?

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Zij voert taken uit in relatie tot het oppervlakte- en grondwaterbeheer en zorgt voor de zuivering van rioolwater. Het waterschap zorgt voor voldoende water en het voorkomen van wateroverlast. Zij heeft in haar taken dus veel te maken met de gevolgen van de klimaatverandering en het in relatie tot waterbeheer klimaatbestendiger maken van onze leefomgeving. Naast voldoende water speelt ook de samenstelling ( waterkwaliteit) een rol; schoon water in beken en sloten t.b.v. natuur, landbouw recreatie. De vele stoffen( bijv. medicijnresten) in het rioolwater vanuit stedelijk gebied maken het zuiveringsproces een steeds ingewikkelder proces. De watersamenstelling is naast waterkwantiteit van groot belang voor de biodiversiteit.

Het waterschap is geen leverancier van drinkwater; die taak is opgedragen aan de waterleidingbedrijven en in midden-Brabant aan Brabant Water.

Het waterschap heeft ruim 30.000 km watergangen in beheer. Met ruim 500 medewerkers werkt het aan schoon en voldoende water. Ook beschermt het 900.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Zo kan iedereen prettig wonen, werken en recreëren.

Feiten en cijfers.

50 mooie plekken in ons Waterschap!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring