Navigatie overslaan

Watervervuiling aanpakken!

Betaalt de vervuiler wel ???

“De vervuiler betaald“ is een vaak gehoorde kreet in de aanpak van afval- en reststoffen, maar wordt het principe ook toegepast ? In de behandeling van afvalwater maar zeer ten delen of misschien wel eigenlijk niet.

Waterschappen zijn verantwoordelijk voor de zuivering van afvalwater dat door middel van rioolsystemen wordt ingezameld. Voor de lozing op die rioolstelsel zijn huishoudens en bedrijven ( indirecte lozingen) verantwoordelijk.

Voor huishoudens geldt geen vergunningplicht en kan eenieder door het riool spoelen naar eigen goeddunken. Dat afvalwater is een mix van waswater, maar ook chemicaliën uit schoonmaakmiddelen, hobby, medicijnen(resten),… etc. Ook de aanwezigheid van evenementen bijv. muziekfestivals zorgen voor de aanwezigheid van niet-gezonde en onnatuurlijke stoffen in het afvalwater.

Voor lozing door bedrijven op het riool geldt een gemeentelijke vergunningplicht en wordt aangegeven welke hoeveelheden mogen worden geloosd; dat wil zegen in zoverre bekend en er normen of technieken voor meten en zuivering bestaan. De lozing van onbekende stoffen, een mooi voorbeeld is het GenX van enige jaren geleden, is vaak onbekend en in het rioolstelsel ook niet meer naar bron te traceren. Het geloosde water wordt door de gemeente niet verder gereinigd.

In daarmee lijkt de kous dan af want of er een verdere schoonmaak van het water plaatst vindt in de zuiveringen van het waterschap, van oudsher ingericht op het zuiveren van stikstof en fosfaat, is maar de vraag. Dat gaat veranderen daar de waterschappen tientallen miljoenen euro’s investeren in het verbeteren maar vooral uitbreiden van de zuiveringen.

En de kosten daarvan: juist die worden verwerkt in de algemene zuiveringstarieven en daarmee verdeeld over alle burgers. Er is dus maar een zeer beperkte of soms zelfs geen directe relatie tussen de mate van vervuiling, de aanbieder/lozer ervan, en het schoonmaken van afvalwater. De vervuiler betaald is een mooi uitgangsprincipe, maar de toepassing ervan bij het zuiveren van afvalwater nog niet van toepassing.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring