Navigatie overslaan

De kostprijs van schoon water!

Het kan rechtvaardiger en beter voor mens en milieu !

Dat water van levensbelang is behoeft geen betoog, dat water te goedkoop om er verstandiger mee om te gaan wellicht wel. Dat kan sterk verbeteren door in de kosten veel meer ene prikkel in te bouwen voor zuinig gebruik. Toen de energiekosten hoog water als gevolg van sterk verhoogde gasprijzen had dat ook zijn doorwerking op de lengte van het douchen en daarmee het watergebruik.

In Nederland betalen we voor drinkwater aan het waterleidingbedrijf, voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater aan de gemeente, voor zuivering van afvalwater en voldoende water in beken en sloten aan het waterschap. M.n. de zuivering van afvalwater van huishoudens kent een koppeling met het gebruik van (drink)water voor allerlei doeleinden in en om het huis ( ca. 120 l/dag/persoon). Toch betalen we vaak vaste bedragen ongeacht het gebruik of de hoeveelheid aangeboden afvalwater.

Aangezien voor ca. 95 % huizen een aparte watermeter kennen is het ook goed mogelijk om op basis van de afname van drinkwater de kosten van inzameling en zuivering door te berekenen. Op die manier komen de kosten rechtvaardiger terecht bij de gebruikers/belanghebbenden. Kleinere huishoudens zullen minder gaan betalen, grotere meer. Er zijn dan mogelijkheden om daar zelf op te besparen. Voor wie het helaas niet kan betalen is er een kwijtscheldingsregeling. Voor het uitstervende aantal woningen waar geen afzonderlijke watermeter is, is een andere oplossing denkbaar. Een vlucht naar eigen winning is met de afnemende grondwaterkwaliteit niet aan te raden, en bovendien komen daar binnenkort ongetwijfeld ook heffingen op.

Beprijzen van water met mogelijkheden voor besparing is dus simpel als we het slim aanpakken en meer kosten van gebruik op basis van afname van drinkwater doorberekenen : goed voor burger, natuur en milieu en ook het watersysteem.

Water Natuurlijk De Dommel is er groot voorstander en pleitbezorger van het doorberekenen van de waterkosten aan de hand van het watergebruik!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring