Navigatie overslaan

Terugkoppeling Themabijeenkomst 13 september 2023

Tijdens themabijeenkomsten wordt het AB inhoudelijk geïnformeerd door ambtenaren van Waterschap Limburg over thema’s waar het waterschap aan werkt. Vandaag kwamen het Limburgs Programma Landelijk Gebied en Bronaanpak Medicijnresten aan bod. Hier een samenvatting van de presentatie:

Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG)

Vandaag kreeg het AB een eerste introductie over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). NPLG combineert drie opgaven:

  1. 1. Natuur: vogel- en habitat richtlijn,
  2. 2. Water: de Kader Richtlijn water en
  3. 3. Klimaat: internationale klimaat doelen voor landbouw en landgebruik.

Afgelopen juni heeft Provincie Limburg het plan ingediend om deze drie opgaven aan te pakken. Het LPLG. Zoals je wellicht al vermoedde, staat Waterschap Limburg aan de lat voor de opgave ‘Water’. Op dit moment zijn er nog weinig maatregelen concreet.

Het klimaat verandert en we krijgen vaker te maken met uitersten. Van grote wateroverlast tot extreme droogte. We willen onze beken en beekdalen bestendig maken tegen het veranderende klimaat. We doen dit met een beekdalbrede aanpak. Bij deze aanpak houdt het beekdal meer water vast doordat de bodem van de beek hoger is, en de bedding/oevers veel breder

De Limburgse beekdalbrede aanpak - die als pilot wordt uitgevoerd in de Grote Molenbeek en De Geul - wordt op dit moment gezien als voorbeeld waarop die als norm moet gaan gelden voor het hele land. Op basis van de resultaten uit beide pilots moet de komende jaren blijken of die verwachting juist is en de Limburgse beekdalbrede aanpak inderdaad als de landelijke voorbeeldcasus wordt.

Bronaanpak van Medicijnresten

Verbeteren van de waterkwaliteit, onder andere door minder chemische stoffen in het water. Helaas zitten er nog steeds te veel gewasbeschermingsproducten en medicijnresten in het (oppervlakte)water.

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst werden wij bijgepraat over de bronaanpak van medicijnresten in water.

De hoeveelheid medicijnresten die in ons oppervlaktewater wordt aangetroffen is namelijk veel te hoog. ‘Alle vissen zijn aan de pil’ werd eerder al eens gekscherend door onze visspecialist Thijs Belgers gezegd. Om tot een effectieve bronaanpak tegen medicijnafval in water te komen, moet WL eerst inzicht krijgen in de bronnen en routes die de vervuiling aflegt.

Het Maastricht UMC is een groot ziekenhuis waarvan het vuile water op een relatief kleine zuivering wordt gezuiverd. Daardoor kan het effect van aanpassingen bij de bron goed gemeten worden. Waterschap Limburg voert samen met het ziekenhuis momenteel verschillende pilots uit, zoals bijvoorbeeld het gebruik van plaszakken. Eind dit jaar volgen de eerste resultaten.

De zorgsector werkt ondertussen actief mee aan het verminderen van medicijnresten die in het rioolwater terecht komen. Daarmee zijn we al aardig op weg en dat biedt hoop. Maar er is nog werk aan de winkel, want het effect voor de waterkwaliteit is nog te beperkt. Hopen dat de resultaten van onderzoeken eind dit jaar tot nieuwe inzichten leiden.

Na de presentatie stelden wij nog een vraag over medicijngebruik bij dieren; “We onderzoeken medicijnresten in water afkomstig van menselijk gebruik, maar hoe zit het met medicijnresten van (vee)dieren? Hun uitwerpselen komen namelijk niet in het riool terecht, maar worden ongefilterd op het land uitgereden”. Hierover ontvangen we op korte termijn een rapport met resultaten uit een eerder onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring