Navigatie overslaan

Aan de slag tijdens de commissievergadering Watersysteem, Zuiveren en Waterketen!

Woensdag 30 augustus was de eerste bijeenkomst van de commissie WZW na het zomerreces. Voor Water NATUURlijk waren Frédérique Verheij en Sjef Tielen aanwezig. Hieronder lees je over hun inbreng.

Watervervuiling door Chemelot: hoe zit dat met de Waterwetvergunning?

Waterschap Limburg gaf een presentatie over de verleende vergunning aan Sitech, onderdeel van Chemelot. Aanleiding hiervoor was de oproep van klimaatactivist Indra. Zij deed namens Extincion Rebellion in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli een heldere oproep: “Strengere eisen stellen aan het lozen van chemische stoffen door Chemelot en een afdwingbaar plan te maken voor het uitfaseren van alle potentieel gevaarlijke stoffen tegen 2027.” Het was een interessante presentaties, waaruit Water NATUURlijk concludeert dat de normen in de toekomst strenger moeten. Vervuiling bij de bron aanpakken en betere zuiveringstechnieken maken deze eis mogelijk, zonder de economische belangen al te erg te raken. De natuur moet voorop staan.

Liggen stuwen in gebieden van Terreinbeherende Organisaties op de goede plek?

Het Waterschap gaat 60 stuwen vervangen rondom Natura 2000 gebieden. WaterNATUURlijk heeft van de Terreinbeherende Organisaties het signaal opgevangen dat niet alle stuwen op de juiste plek liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval rondom Het Weerterbos. Op verzoek van WaterNATUURlijk heeft het Waterschap toegezegd over het vervangen van stuwen in overleg te treden met de Terreinbeherende Organisaties.

De regenpijp afkoppelen en minder rioolheffing betalen: het goede voorbeeld van gemeente Venray volgen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de riolering. Op veel plaatsen raakt de riolering overbelast als er veel regen valt. Daarom helpt het Waterschap de gemeenten om hun burgers te stimuleren de regenpijp af te koppelen en het regenwater op eigen terrein te laten infiltreren (in de grond laten gaan). Water NATUURlijk heeft het DB gevraagd om gemeenten te wijzen op de regeling die de gemeente Venray heeft getroffen. Daar betalen woningbezitters die de regenpijp hebben afgekoppeld minder rioolheffing. Wat ons betreft een mooie stimulans!

Beverdammen verwijderen om bedreigde diersoorten een kans te geven

Tot slot hebben we in de rondvraag een vraag gesteld over de bever. In bepaalde gebieden zorgen de dammen die de bever bouwt ervoor dat andere dieren niet goed meer kunnen leven. Doordat het water stil komt te staan, krijgen sterk bedreigde soorten als kokerjuffers, steenvliegen, eendagsvliegen-larven en de gewone bronlibel het erg moeilijk. Hierdoor dreigen ze te verdwijnen. Wat Water NATUURlijk betreft moeten de beverdammen hier worden verwijderd. Hierdoor wordt de bever wellicht gestimuleerd om een geschiktere plek te zoeken om zich te vestigen en krijgt andere kwetsbare fauna een kans.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring