Navigatie overslaan

Nieuw bestuur beëdigd, Water Natuurlijk gaat voor een groener en robuuster waterschap

Op woensdagavond 29-03-2023 is het nieuwe bestuur van Noorderzijlvest beëdigd voor de komende vier jaar. Een bijzonder moment na verkiezingen met een historisch hoge opkomst.

Fractie Water Natuurlijk 2023-2027

Groene stem in het waterschap

Tijdens onze campagne heeft Water Natuurlijk uitgedragen waarom het belangrijk is om een groene stem in het waterschap te laten horen. Met een inhoudelijk programma en verdere verdieping zoals het belang van een zo’n natuurlijk mogelijk watersysteem.

Veel kiezers hebben uiteindelijk hun groene stem laten horen. Daardoor is Water Natuurlijk weer de grootste partij geworden binnen Noorderzijlvest. Een grote verantwoordelijkheid. We zullen namens deze grote groep mensen voor onze principes gaan staan.

Lees meer over een natuurlijk watersysteem

Werken aan de toekomst

Veel van onze kiezers zijn jonge mensen die zich zorgen maken over hun toekomst. Dit is ook gebleken uit gesprekken en discussies die we met jongeren zijn aangegaan. Dat onze collega’s van Student en Stad een zetel hebben gekregen verbaast ons daarom ook niet. Het laat zien dat thema’s als klimaatverandering, de biodiversiteit die onder druk staat, schoon water en duurzaamheid leven in ons gebied en onder onze ingezetenen. Thema’s waar we ons de komende vier jaar voor in willen zetten.

Lees meer over herstel van biodiversiteit

Aandacht voor de wereld om ons heen

De verkiezingsuitslag zegt ook nog iets anders, namelijk dat veel mensen zich niet gehoord voelen. Er ligt voor ons een grote uitdaging om onze inwoners nog meer op te zoeken en in samenwerking met hen tot beleid en projecten te komen. Dat hebben we in de afgelopen periode al met succes gedaan. Recent kregen we bijvoorbeeld waardering vanuit de bewonersvereniging in Zoutkamp voor het project nieuwe waterwerken. Hier zijn we in samenspraak met de bevolking tot een mooi projectresultaat gekomen. De komende periode zullen we nog meer in moeten zetten op omgevingsbewust werken. Dat doen we al In de kop van Drenthe, het Lauwersmeer, het Paterswoldse Meer en in het Westerkwartier. We zullen dit ook in versterkte mate in andere projecten moeten gaan doen, zoals in de transitie van het landelijk gebied bij het klimaat robuust maken van stedelijk gebied.

We zullen als waterschap moeten blijven inzetten op de wereld om ons heen. Niet alleen in projecten. Zowel wij, als collega’s in dit bestuur die ik heb gesproken, gaven aan dat je tijdens de campagne op straat nog te veel mensen spreekt die geen idee hebben over wat het waterschap doet en wat onze uitdagingen voor de toekomst zijn. We hebben dus werk te doen. Als organisatie maar ook als partijen. We moeten onze achterban meenemen en betrekken bij besluitvorming. En meer in gesprek met onze ingezetenen.

Door met de ingezette koers van Noorderzijlvest

Deze grote uitdagingen vragen om een voortzetting van onze huidige koers, en een omgevingsgerichte, duurzame manier van werken, met veel aandacht voor biodiversiteit en circulair werken. En met zorg voor deze prachtige organisatie en de mensen die voor dit waterschap werken. Dat is de weg die Water Natuurlijk wil volgen.

Lees meer

Meer nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring