Navigatie overslaan

Berusten in een gebrekkig watersysteem?

Water Natuurlijk mist urgentie. Een volwaardig watersysteem in de Hollandse Delta is nog ver weg.

Kwaliteit en capaciteit zijn onder de maat en met de presentatie van de digitale rapportage “Waterwerken” lijkt het waterschap daarin te berusten.

Wateroverlast en schade voorkomen

Klimaatverandering dwingt tot vergaande maatregelen. Het watersysteem moet voldoende capaciteit hebben om de extremere neerslag te verwerken en wateroverlast en schade te voorkomen. Het College van Dijkgraaf en Heemraden stelt bij de rapportage “Waterwerken” (link opent in nieuw tabblad) dat het niet realistisch is dat de wateropgave volgens het klimaatscenario in 2027 ingevuld is. Ze gaan uit van “huidig klimaat”. Bij “huidig klimaat” gaat het om gemeten neerslag gegevens. Over het verleden dus. Bij een scenario gaat het om op basis van wetenschappelijk onderzoek verwachte neerslag patronen. Over de toekomst dus.

Aan het begin van deze eeuw ondertekenden de overheden in ons land het Nationaal Bestuursakkoord Water. Afspraak was om het watersysteem in te richten op basis van het “midden scenario”. Het moest in 2015 op orde zijn en daarna op orde gehouden worden. Het waterschap Hollandse Delta hield zich niet aan deze afspraak. Met als gevolg dat de capaciteit van het watersysteem tekort schiet. In 2019 stelde het bestuur van ons waterschap de nieuwe wateropgave vast. Na een amendement van Water Natuurlijk en Christen Unie koos men ook voor het buitengebied voor een klimaatbestendig systeem. De uitvoering laat helaas nog op zich wachten.

Kreek

Waterkwaliteit blijft achter

De einddatum van de Europese Kaderrichtlijn Water nadert. In 2027 is het zover. Het waterschap concludeert nu dat de verplichte maatregelen dan vermoedelijk wel zijn uitgevoerd, maar dat het zeer de vraag is of de doelen dan ook bereikt zijn. Eigenlijk hadden deze doelen al in 2015 gehaald moeten zijn, daarna was er uitstel tot 2021 en nu is 2027 de absolute einddatum. In de Hollandse Delta voldoet nog geen enkel water aan minimale normen. Deskundigen voorspellen een watercrisis vergelijkbaar met stikstof.

Het is niet verwonderlijk dat het waterschap Hollandse Delta de doelen niet gaat halen. De afgelopen 12 jaar is bijna 60 % van de vastgestelde maatregelen niet uitgevoerd en weer geschrapt. En dan hebben we het alleen nog over de grotere wateren. De overige sloten en kreken - en dan gaat het om 90% van ons water - blijven zo goed als buiten beschouwing. Een schier onmogelijke erfenis, maar berusten is geen optie. Alles uit de kast voor verbetering, als het aan Water Natuurlijk ligt.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring