Navigatie overslaan

Kaalslag langs provinciale weg

Water Natuurlijk kreeg afgelopen week een klacht over het maaibeheer langs de provinciale weg N217 in de Hoeksche Waard.

(foto hierboven: de ontvangen klachtbrief)

Er was inderdaad extreem vroeg en veel gemaaid en ook nog op een manier die vernietigend is voor biodiversiteit. Weliswaar was niet het waterschap verantwoordelijk, maar dat was voor Water Natuurlijk geen reden om niet aan de bel te trekken.

Kaalslag N217

Klachten

De klacht kwam per post binnen bij Water Natuurlijk. Een vanuit een rijdende auto gemaakte foto van een kale berm was bijgevoegd. De briefschrijver ging ervan uit dat het waterschap verantwoordelijk was. Dat is niet zo, het betreft de provinciale weg die dwars door de Hoeksche Waard loopt. Daar komt bij dat het waterschap Hollandse Delta z’n bermen voor het grootste deel ecologisch beheert en uiterst terughoudend is met het zogenaamde veiligheidsmaaien. Via sociale media zien we berichten dat er ook elders in de provincie Zuid-Holland klachten zijn over het bermbeheer.

Na het doorgeven van de klacht aan de provincie kwam er heel snel een antwoord van de aannemer die het werk uitvoert. De maaiplanning is door de provincie goedgekeurd en er wordt gewerkt volgens het opgestelde maaibeleid. Verder moet er een groot areaal gemaaid worden. Aan het begin van de ronde zal het gras dus wat korter zijn. Het maaibeleid (link opent in een nieuw tabblad) is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland. Volgens Water Natuurlijk is dit geen rechtvaardiging voor de grote kaalslag

Geklepeld gras

Verlies biodiversiteit

De bermen van de N217 zijn bovengemiddeld kruidenrijk met onder andere soorten als Rode klaver, witte klaver, Aardaker en Vogelwikke. Deze en andere plantensoorten zijn belangrijk voor het insectenleven en daar gaat het niet goed mee. Van de wilde bijen in ons land staat 55% op de rode lijst, met de zweefvliegen gaat het nog slechter en 2023 was het slechtste vlinderjaar ooit. Juist deze bermen kunnen helpen om het insectenleven nog enigszins op de been te houden.

Nu is er al in april gemaaid, aan het begin van de bloeiperiode. De insecten die er leven kunnen het dus vergeten. Geen voedsel meer te vinden. Dan is er gemaaid met een klepelmaaier en het maaisel is blijven liggen. Dat wil zeggen dat met de planten alle eieren, rupsen en poppen die op en in de planten zitten vermorzeld worden. Een volgende generatie is dus kansloos. Het achterblijvende maaisel is ook weer nadelig voor de kruidenrijkdom van de berm. Dit is een beheer dat het verlies aan biodiversiteit juist versterkt.

Dat dan ook nog in een tijd dat het Centraal Bureau voor de Statistiek met het bericht komt dat de oppervlakte natuurgebied de afgelopen 10 jaar met 2,5% is afgenomen in ons land. En, jawel het sterkst in Zuid-Holland. Dan moeten we dat beetje groen dat we nog hebben fatsoenlijk beheren. Toch? Water Natuurlijk heeft aanvullende informatie gevraagd aan de provincie. Wordt vervolgd.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring