Navigatie overslaan

Teleurstelling over waterplannen

Water Natuurlijk vindt een goed functionerend watersysteem belangrijk en de lang verwachte watergebiedsplannen zouden daarvoor gaan zorgen.

De eerste drie plannen zijn er nu en de teleurstelling is groot. Schoon en gezond water zit er met deze plannen voorlopig niet in.

Ruimte voor water

De verschillende watersystemen in de Hollandse Delta zijn veel te krap bemeten. Een toets toonde aan dat 320 hectare extra open water nodig was. En dat was nog gebaseerd op de klimaatscenario’s van 2014. Inmiddels zijn er nieuwe en het kan niemand ontgaan zijn dat de neerslag en droogte periodes extremer worden. De watergebiedsplannen waren nodig om deze opgave te realiseren.

Net na de eeuwwisseling spraken de overheden in ons land af, dat “vasthouden, bergen en dan pas uitmalen” het leidend principe zou worden bij het waterbeheer. Ook dat vraagt ruimte. Ons waterschap kiest de omgekeerde volgorde. Zo snel mogelijk afvoeren als er teveel is en water aanvoeren vanuit de rivieren in tijden van droogte. De afhankelijkheid van de rivieren wordt met deze plannen eerder groter dan kleiner.

De eerste drie plannen voor een deel van Goeree Overflakkee, de Hoeksche Waard en Voorne Putten zijn nog niet erg concreet, maar "zo krap mogelijk" blijft de teneur. Dat is onverstandig, grote waterbergingsgebieden gecombineerd met natuur en recreatie hebben een grote maatschappelijke meerwaarde. Veel mensen maken daar gebruik van, en uit onderzoek blijkt dat ze bijdragen aan de gezondheid van mensen. Samen met andere overheden daarin investeren is van groot belang.

Waterberging

Schoon en gezond water

Nergens in de Hollandse Delta voldoet het polderwater aan minimale normen voor waterkwaliteit. De watergebiedsplannen zouden hiervoor gaan zorgen en dat ziet er niet hoopgevend uit. Ook hiervoor is ruimte nodig. Sloten moeten voldoende diep zijn. Weinig water in de sloot betekent weinig verdunning van de vervuiling en sterke temperatuur schommelingen. Als niet aan de randvoorwaarden voldaan wordt, kun je waterkwaliteit wel vergeten.

Er moeten ook water- en oeverplanten gaan groeien. Die zijn nodig voor het andere waterleven, dat zorgt voor het zelfreinigend vermogen van het water. Het waterschap Hollandse Delta kiest er niet voor. Integendeel: er wordt ingezet op sneller doorspoelen met rivierwater om vervuiling weg te spoelen. Dat is ook nog in strijd met het uitgangsprincipe van de Europese Kaderrichtlijn Water. Niet afwentelen, maar problemen in het gebied oplossen is dat principe. Je vervuiling de rivieren oppompen past dan niet.

Drie watergebiedsplannen zijn er, nog zo’n 20 te gaan. De uitvoering laat nog op zich wachten, maar klimaatverandering zet door en de vervuiling wordt nog niet minder. Watersystemen zijn aan een grote renovatie toe, maar die blijft vooralsnog uit. Water Natuurlijk blijft zich daarvoor inzetten.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring