Navigatie overslaan

Drek

De Europese Unie heeft verschillende regels en richtlijnen opgesteld met betrekking tot landbouwpraktijken, waaronder regels over mestbeheer.

Een van de redenen voor deze regels is het verminderen van de milieueffecten van overmatig mestgebruik, zoals waterverontreiniging en broeikasgasemissies. Door het uitrijden van mest te beperken, proberen ze de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd duurzamere landbouwpraktijken te bevorderen.

Tot voor kort had Nederland een uitzonderingspositie binnen Europa en mochten onze boeren de 10,5 miljard liter mest afkomstig vanuit de bioindustrie uitrijden over de akkers en het liefst op de raaigraslanden, nodig voor deze zelfde bioindustrie. De uitzonderingspositie stopt binnenkort en dat is maar goed ook.

Jeroen Onrust heeft zijn proefschrift (link opent in een nieuw tabblad) aangetoond dat de huidige praktijk van het gebruik van drijfmest schadelijk is voor regenwormen. Je zou kunnen zeggen dat de regenworm en met name de rode regenworm de kanarie in de kolenmijn is. Wanneer het slecht gaat met deze worm gaat het slecht met de bodemkwaliteit.

Regenwormen zijn uitermate nuttig. Zij helpen bij het verbeteren van de bodemstructuur door organisch materiaal te verteren en gangen te graven, waardoor de bodem beter wordt belucht en water gemakkelijker kan infiltreren. Dit bevordert een betere drainage en vochtretentie, wat essentieel is voor gezonde plantengroei. Bovendien dragen zij bij aan de bodemvruchtbaarheid door organisch materiaal te consumeren en om te zetten in humusrijke vermicompost, die essentiƫle voedingsstoffen levert voor plantengroei. En last but not least: regenwormen dienen als voedselbron voor vogels en op het platteland voor weidevogels. En laat het daar nu heel slecht mee gaan!

Drijfmest

Drijfmest wordt de bodem in gepompt middels een rij messen achterop een landbouwvoertuig. Hierdoor zullen de rode regenwormen het risico lopen om doorsneden te worden aangezien zij zich bevinden in de bovenste laag van de grond. Overleven zij de messen dan wordt er zoveel drek over hen heen uitgestort dat dat vervolgens weer hun einde kan betekenen. Een knappe worm die dit overleeft. Dit geldt natuurlijk ook voor andere bodemdieren.

Na het bodemleven om zeep te hebben geholpen gaat de drek verder via de slootjes in het boerenland naar het gehele watersysteem om daar ook allerlei problemen te veroorzaken. Die problemen zijn het gevolg van eutrofiƫring: drijfmest bevat vaak hoge concentraties stikstof en fosfor. Wanneer deze voedingsstoffen in waterlichamen terechtkomen, kunnen ze overmatige algenbloei veroorzaken wat resulteert in een afname van de waterkwaliteit, zuurstofgebrek en sterfte van vissen en andere waterorganismen.

Het verminderen van de veestapel, zoals voorgesteld door de demissionair ministers Adema en van der Wal zou een verademing zijn voor de natuur.

Mirjam de Neef

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring