Navigatie overslaan

Zoveel regen en toch mogelijk drinkwatertekort

Mij bereikte de vraag hoe het komt dat er zoveel regen is gevallen en dat drinkwaterbedrijven toch waarschuwen voor drinkwatertekorten in de nabije toekomst.

Dat is natuurlijk een heel logische vraag maar de beantwoording ervan is niet zo eenvoudig.

Ons drinkwater wordt voor het grootste deel gewonnen uit grondwater (64%) maar als je dichter bij de zee woont, wordt het drinkwater vooral uit oppervlaktewater gehaald (35%). Hier worden de Rijn, de Maas en het IJsselmeer voor gebruikt. 1% wordt gewonnen uit duinwater.

Het lijkt logisch dat, als er genoeg regenwater valt, het grondwater weer aangevuld is en dat er dan genoeg drinkwater is. Echter, het aanvullen van de grondwatervoorraden is helaas maar heel tijdelijk. Tijdens langdurige droge periodes, zoals de afgelopen zomers, daalt het peil snel. Bovendien is Nederland veel meer ingericht om een teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren dan om het vast te houden. Het waterpeil wordt kunstmatig laag gehouden want het is voor de landbouw namelijk niet praktisch om met zware machines het land op te gaan als de grond drassig is. En als het droog is dan pompen agrariërs water op vanuit het grondwater om de gewassen te beregenen. Dit doet de grondwatervoorraad natuurlijk ook geen goed. Een ander nadeel van dit waterbeleid is dat de biodiversiteit hier ernstig onder lijdt. Zonder water geen leven.

De moderne visie op waterbeleid is het “functie-volgt-peil” principe. Hierbij volgt de functie van het landgebruik het waterpeil. Dus de landbouw zal hier niet meer sturend in zijn. Overheid, waterschappen en drinkwaterbedrijven willen dit. Helaas is het bestuur van Waterschap Hollandse Delta nog niet zover (zie ook dit artikel dat we over dit onderwerp schreven). Hier dicteren agrariërs nog steeds het beleid. Beter is het water vasthouden, opslaan en indien nodig daarna pas afvoeren.

De drinkwaterbedrijven hebben behalve de beschikbaarheid van voldoende water nog een uitdaging en dat is de vervuiling in grond- en oppervlaktewater. Wij voldoen hier in de Nederland, en zeker in de Hollandse Delta, nog lang niet aan de Kaderrichtlijn Water. In ons (oppervlakte-)water zitten o.a. allerlei residuen van pesticiden, fosfaten door het uitrijden van mest op de akkers en PFAS vanuit de industrie. Ga er maar aanstaan! Vandaar de noodkreet van de drinkwaterbedrijven.

Mirjam de Neef

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring