Navigatie overslaan

Een reflectie en een blik vooruit

Met het einde van de campagne en de installatie van het nieuwe AB, breekt een nieuwe fase aan. De fractie is bezig met het onderhandelen van het coalitieakkoord, ook zijn de eerste AB-vergaderingen een feit. We nemen we jullie graag mee in een reflectie op de campagneperiode en een korte update wat betreft de huidige stand van zaken.


Terugblik campagne

Op 27 maart is de fractie geïnstalleerd, bestaande uit Sander Mager, Jasper Groen, Marjo Visser en mijzelf, Nanja van Rijsse. Woensdag 17 mei worden onze commissieleden beëdigd, dit zijn Sterre Romkema en Benno Drewes. Ook zijn we blij om mede te delen dat Dick Witstok de fractie ondersteunt waar mogelijk. Wat betreft de rolverdeling is Jasper benoemd tot Fractievoorzitter, Marjo tot penningmeester, en ga ik aan de slag als secretaris en vicefractievoorzitter.

Terugblikkend op de campagne denk ik dat we bij AGV redelijk tevreden kunnen zijn. We zijn met vier zetels de tweede partij geworden, na de PvdA (6 zetels). De verkiezingen hebben ertoe geleid dat het mogelijk is om een groene coalitie te vormen, waarin de speerpunten van Water Natuurlijk de komende vier jaar worden meegenomen.

De verkiezingsuitslag

 • Partij van de Arbeid: 6 zetels
 • Water Natuurlijk: 4 zetels
 • Partij voor de Dieren: 4 zetels
 • VVD: 4 zetels
 • BBB: 3 zetels
 • AWP: 2 zetels
 • CDA: 1 zetel
 • De Groenen: 1 zetel
 • ChristenUnie: 1 zetels
 • 50Plus: 0 zetels
 • Belang van Nederland: 0 zetels
 • De Republikeinse Partij: 0 zetels


Lessons Learned

Vanuit campagne oogpunt is het te overwegen om in gesprek te gaan over de wijze waarop we op het stembiljet vernoemd staan, men zoekt toch naar de bekende namen.

Ter illustratie: In de verkiezingen voor de Provinciale Staten ging 11.4% naar GroenLinks, 7.4% naar D66 en 4.5% naar Volt. Bij elkaar opgeteld is dit 23.3% van de stemmen. In de waterschapsverkiezingen ging 15.76% van de stemmen naar Water Natuurlijk. Bovendien behaalde PvdA in de provincie 11.2%, maar in het waterschap 21.1%. De PvdD behaalde in de provincie 7.3% en in het waterschap 15.6%.

Hoewel deze cijfers natuurlijk niet één op één te vergelijken zijn, geeft het wel een beeld van waar we in de campagne tegenaan liepen. De grootste les die ik daarom alvast aan de leden wil meegeven, is dat het belangrijk is om de komende vier jaar continu campagne te blijven voeren. Als we over vier jaar willen dat meer mensen weten waar Water Natuurlijk voor staat, moeten we hier nu al mee beginnen.


Best practices

In gesprek gaan met mensen! Juist door die persoonlijke connectie zorg je ervoor dat mensen geïnteresseerd raken in waar je over praat. Dit is ook makkelijk voort te zetten ná de verkiezingen. Ga met mensen in gesprek over waterzaken, bespreek de inhoud van dat ene artikel wat tot nieuwe inzichten leidt, of vertel bijvoorbeeld waarom jij lid bent van een waterschapspartij.

Het gebruik van social media gaf ook echt een boost aan de campagne, daarbij verschilde het wel per persoon welk sociale medium het beste werkte. Een goed succesje voor Water Natuurlijk in het algemeen, was dat verschillende platformen voor jongeren aandacht hebben besteed aan de waterschapsverkiezingen. Een goede stap vooruit als het gaat om het bereiken van een meer diverse groep inwoners.

De komende vier jaar houden we de sociale media actief, bijvoorbeeld voor informatievoorziening, updates uit de fractie, en leuke beelden van het waterschapswerk.

Formatie-update

Egbert de Vries is informateur voor de vorming van een coalitie voor het nieuwe bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij bekeek welke partijen na de verkiezingen met elkaar willen samenwerken in een coalitie. Op 27 maart verstuurde de Water Natuurlijk fractie deze brief aan de informateur: https://waternatuurlijk.nl/media/amstel-gooi-en-vecht/Brief-informateur-Water-Natuurlijk.pdf

Het advies van De Vries betrof een coalitie van 4 partijen. Op basis van de gesprekken met de partijen adviseerde De Vries een coalitie van de Partij van de Arbeid, Water Natuurlijk, de Partij voor de Dieren en Ongebouwd. Deze partijen hebben een meerderheid van 16 zetels in het algemeen bestuur. Deze coalitie past volgens De Vries bij de verkiezingsuitslag, heeft de meeste steun en moest daarom volgens hem nu verder onderzocht worden.

Vanuit Water Natuurlijk AGV zitten Sander en Jasper aan tafel als onderhandelaars. Zij brengen regelmatig verslag uit aan de fractie, waarin ze de stand van zaken toelichten en eventuele vraagstukken bespreken. Op 8 mei zijn na het meireces de onderhandelingen weer begonnen. Op 17 mei organiseren de fracties een consultatiebijeenkomst om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen bestuursakkoord. De opzet van de bijeenkomst is om in meerdere rondes het gesprek aan te gaan in kleinere groepen, waarbij de niet-formerende fracties de kans krijgen om voor hen belangrijke punten in te kunnen brengen.

Water Natuurlijk zet in op een groen en toekomstbestendig coalitieakkoord. Onze positie als tweede partij biedt de kans om veel input te geven en onze speerpunten uit het verkiezingsprogramma een goede plek te geven in het akkoord.

Door Nanja van Rijsse
(campagne coördinator en AB-lid)

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring