Navigatie overslaan

Ambitieus, groen en duurzaam coalitieakkoord voor AGV

Op 22 juni nam het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het coalitieakkoord ‘Waterkracht’ aan. De fractie van Water Natuurlijk is verheugd met dit ambitieuze, duurzame en groene akkoord de bestuursperiode aan te vangen.

Klimaatontwrichting en het dreigende instorten van ecosystemen zijn een enorme uitdaging, ook en met name voor de waterschappen. Dat aanpakken vraagt om een ambitieus en daadkrachtig akkoord. Een akkoord daarbij dat niet wegloopt of wegkijkt van de maatregelen die hoogstnoodzakelijk zijn, maar jarenlang onvoldoende genomen zijn. Met dit akkoord kiest de coalitie van PvdA, PvdD, Water Natuurlijk en Ongebouwd ervoor om daadkrachtig in te zetten op klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, waterkwaliteit en biodiversiteit. We pakken bodemdaling aan, halen de doelen van de KRW, worden energieneutraal en circulair.

Dat uitvoeren vraagt er om dat het waterschap een waterautoriteit wordt. Het vraagt er ook om dat we de basis op orde brengen, zowel financieel als in de organisatie. Gezien de ambitie ligt hier vooral financieel een enorme uitdaging. Dit akkoord beoogt beide doelen, en we zien de komende periode vol vertrouwen tegemoet.

We zijn daarbij verheugd dat Sander Mager nog een periode namens Water Natuurlijk benoemd is als Dagelijks Bestuurder. Zijn voortreffelijke staat van dienst in de achterliggende periode en zijn kundigheid op dossiers als klimaat en schoon water sterken ons in de verwachting dat we de het akkoord tot een klinkend succes zullen maken.


Download hier het akkoord
De nieuwe Dagelijks Bestuurders van het Waterschap AGV

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring