Navigatie overslaan

Water Natuurlijk Aa en Maas zoekt nieuw, jong talent

Grave / Uden - De fractie van Water Natuurlijk Aa en Maas, die met 8 zetels vorig jaar als grootste uit de bus kwam bij de waterschapsverkiezingen, zoekt mannen en vrouwen die geïnteresseerd zijn in hoogwaterbescherming, waterbeheer, waterzuivering en vooral water-natuur, landschap en recreatie.

Drijfveren

Natuur, landschap/erfgoed en recreatie/educatie zijn voor Water Natuurlijk, naast de traditionele taken van het waterschap, dé drijfveer bij ons werk. Naast veilig, voldoende, schoon en gezond water vinden wij natuurlijk water, landschappelijk water en recreatief water heel belangrijk voor de gewone burger en de natuur zelf.

Talentenklas Water Natuurlijk Aa en Maas

Wij willen graag nieuwe, jonge mensen enthousiast maken voor een bestuursfunctie bij het waterschap. In maart 2027 zijn er weer verkiezingen voor de waterschappen. Naar verwachting de helft van de fractie van 8 leden neemt bij die gelegenheid afscheid vanwege hun leeftijd. Tijd voor actie. Onze fractie gaat daarom een talentenklas beginnen voor 12-15 personen uit Oost-Brabant.

Iedereen van 18-60 jaar kan reageren. Wij willen komend najaar 3 interactieve, online lessen organiseren over integraal waterbeheer, en 2 veld-excursies. Als je belangstelling hebt, kun je contact leggen met fractievoorzitter Jacques van Geest (info.jacquesvangeest@gmail.com / 06-54223920) of dagelijks bestuurslid Ernest de Groot (ernestdegroot@hetnet.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring