Navigatie overslaan

Wilma Jongsma gekozen als DB-lid Noorderzijlvest

Op 25 november 2020 is Wilma Jongsma door het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest unaniem verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur.

Namens Water Natuurlijk neemt Wilma per 1 december 2020 het stokje over van Paul Tameling. Paul blijft als volksvertegenwoordiger actief in het Algemeen Bestuur, binnen de fractie Water Natuurlijk.

Als fractie zijn wij dankbaar voor Paul zijn inzet binnen het Dagelijks Bestuur. Hij heeft vanuit onze fractie ook een grote rol gespeeld bij het vormen van het Bestuursakkoord, na de verkiezingen in 2019. Aan de uitvoering van het Bestuursakkoord heeft hij zelf met veel plezier en passie gewerkt.

Wilma kijkt er naar uit om in goede samenwerking met het Dagelijks Bestuur het stokje van Paul over te nemen.

Paul Tameling
Wilma Jongsma

Een terugblik van Paul op de afgelopen periode

Paul Tameling: “Bij de opzet van het bestuursakkoord is biodiversiteit niet hoog op de agenda gekomen. Via een andere weg, het nieuwe beheer en onderhoudsplan heeft biodiversiteit een vaste plek gekregen. We moeten nu nog wel zorgen dat er middelen beschikbaar komen maar de eerste goede stap is gezet en daar ben ik heel blij mee.”

In het project Waterberging Zuidelijk Westerkwartier zijn we van inspraak naar participatie gegaan. Het resultaat? Bewoners voelen zich betrokken en hebben veel zinvolle suggesties gedaan die het project meer kwaliteit gegeven hebben.

Paul Tameling: “Wat verder voor mij erg zinvol was waren de rechtstreekse contacten als bestuurder met ingezetenen. Het was gebruikelijk dat dit door ambtenaren gebeurde maar ik dacht daar anders over en ben mee geweest en heb meegedaan aan de gesprekken. Dat zal ik ook straks als AB lid ook weer willen doen, maak je als bestuurder hetzij DB lid of AB lid zichtbaar. Het is leuk en nodig om in allerlei bestuurlijke commissies inbreng te leveren maar de ingezetenen zien dat niet. We moeten dus op andere manieren laten zien wat we doen en wat onze inzet is als het gaat om schoon, veilig en ecologisch waterbeheer.”.

In de korte tijd als DB lid heb ik e.e.a. in gang kunnen zetten en hoop en vertrouw erop dat Wilma dit voortzet en kan afmaken. Ik hoop via de fractie mijn steentje bij te dragen om het gedachtegoed van Water Natuurlijk uit te dragen maar vooral te realiseren.

Over Wilma

Wilma Jongsma: “Beroepsmatig heb ik een passie voor leren en ontwikkelen. Eerst heb ik de lerarenopleiding gedaan in Groningen. Aansluitend Onderwijskunde aan Universiteit Utrecht, richting bestuur en management. Via het werk kwam ik in aanraking met de politiek, ik werkte als vertegenwoordiger van integraal Onderwijs Bestuur bij de Gemeente Zuidhorn. Het onderwijs moest verzelfstandigd worden. Het dualisme deed zijn intrede en ik mocht de tas dragen van de wethouder. Als snel leerde ik dat naast inhoud ook de processen van groot belang zijn.”.

Als kind was ik veel buiten te vinden. Met de laarzen in de blubber, op sokken naar huis. De bloemen uit de tuin van buurvrouw plukken. En ook ‘gestrande’ dieren vlinders, egels, vogels, padden etc.. opvangen in huis. Tot vreugde van mijn moeder.

Ik ben nog steeds veelal buiten te vinden met mijn hond, in de natuur en in de zomer het liefst ook met een (zeil)boot op het water en op het strand van de Waddeneilanden.

Wilma Jongsma: “Zo’n 12 jaar geleden ben ik mijn eigen bedrijf begonnen. Organisatie Ontwikkeling en Leertrajecten op maat, Leon leernetwerk. Voor onderwijs, welzijn, de techniek en ook gemeenten. Al langer was ik actief lid van D66, was bestuurslid Talent en Opleiden, geef cursussen namens het Huis van de Democratie, ProDemos. Toen viel mijn oog op de waterschappen. Werd ik lid van Water Natuurlijk, kwam ik met de laatste verkiezingen in het Algemeen Bestuur van Noorderzijlvest en nu deed zich deze kans voor om de overstap te maken naar het Dagelijks Bestuur. Het een en het ander komt mooi samen.

Er vindt een wisseling plaats. Mijn hobby is mijn werk geworden. En mijn werk, mijn hobby.

We zetten de fijne samenwerking in en met de (steun)fractie door. We werken aan landschapsecologie en dan niet alleen boven het water op het land, maar ook onder water.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring