Navigatie overslaan

Update formatie Noorderzijlvest

Na de verkiezingen hebben we bij Noorderzijlvest de informatiefase doorlopen en zijn we gestart met de formatie. We nemen in de formatiefase nu de volgende stap.

Advies informateur

Na de verkiezingen is Cora-Yfke Sikkema benoemd als informateur. Onder haar leiding zijn gesprekken gevoerd met alle fracties. Er zijn in totaal 10 fracties binnen het algemeen bestuur van Noorderzijlvest, waarvan Geborgd Ongebouwd, CDA en VDD één combinatie hebben gevormd.

Het algemeen bestuur bestaat uit 23 leden (zetels). Van deze zetels zijn 19 gekozen bij de verkiezingen. 4 zetels, de zogenaamde geborgde zetels, worden ingenomen door personen die zijn voorgedragen door belangenverenigingen. Voor LTO (geborgd ongebouwd) zijn dat 2 zetels en voor VBNE (geborgd natuurterreinen) ook 2.

De informateur gaf uiteindelijk op 11 april 2023 het advies om een brede coalitie met ruimte voor oppositie als vertrekpunt te nemen. In het advies gaf zij twee varianten. De eerste voorkeur was een beoogde coalitie met Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water. De tweede variant was een coalitie met Water Natuurlijk, PvdA, Geborgd Natuur, Student en Water en de combinatie Geborgd Ongebouwd, VVD en CDA.

Wat doet een informateur?

Een informateur verkent na de verkiezingen de mogelijkheden voor de vorming van een coalitie. Dit doet de informateur op basis van een opdracht. Water Natuurlijk benoemde de informateur en gaf de informateur de opdracht om te zoeken naar een brede coalitie van partijen die in de komende bestuursperiode constructief kunnen samenwerken.

Bekijk hier het advies van de informateur

Formatie

Op 19 april 2023 is Ton Baas benoemd als formateur. Op basis van de voorkeursvariant uit het advies van de informateur zijn twee gesprekken gevoerd tussen de in de variant opgenomen partijen. Op basis van deze gesprekken geeft de formateur het advies om de tweede optie uit het advies van de informateur te verkennen. In deze tweede variant gaat Water Natuurlijk in gesprek met PvdA, Geborgd Natuur, Student en Water en de combinatie Geborgd Ongebouwd, VVD en CDA. Deze volgende stap in de coalitievorming start na de meivakantie.

Ondanks de positieve inbreng van alle partijen, zijn er te veel inhoudelijke verschillen om de eerste voorkeur, een beoogde coalitie met Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water, daadwerkelijk vorm en inhoud te kunnen geven.

Water Natuurlijk kijkt positief terug op de tot op heden gevoerde gesprekken. Alle partijen stellen zich coöperatief op en gesprekken richten zich op de inhoud. Er is vertrouwen in het vervolgproces onder leiding van de formateur.

Wat doet een formateur?

De formateur vormt op basis van het advies van de informateur een coalitie. Bij het vormen van de coalitie wordt ook een bestuursakkoord geschreven. Uiteindelijk dragen de partijen uit de coalitie leden voor het dagelijks bestuur voor. Partijen onderhandelen onder leiding van de formateur over de inhoud van het bestuursakkoord en de portefeuilleverdeling van de leden van het dagelijks bestuur. Ton Baas is door Water Natuurlijk benoemd als formateur.


Formateur Ton Baas (C) Waterschap Noorderzijlvest

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring