Navigatie overslaan

Voorbereid op de toekomst: we moeten ons water vasthouden

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met extreme weersituaties, zoals hittegolven, bosbranden, zware regenbuien en lange periodes met grote droogte. De mens, maar ook de natuur heeft hieronder te lijden. Dat het klimaat aan het veranderen is, dat is niet meer te ontkennen. Het is nu de tijd om bij te sturen. Daar moet het Waterschap hard aan werken en ook wij als inwoners moeten daaraan bijdragen.

Door: Wolfgang Holz (lid van Water Natuurlijk en Landschapsarchitect)


Waterschappen moeten het meer aan neerslag zo lang mogelijk vasthouden

Om het ook in de toekomst goed leefbaar te houden moeten we ons aanpassen aan het veranderend klimaat. In Nederland zijn we al sinds jaar en dag vooral bezig met onszelf te beschermen tegen teveel water. Dat doen we door het zo snel mogelijk afvoeren van water naar de zee. Zo zijn ook ooit de waterschappen ontstaan. Maar door het veranderende klimaat, moeten we het regenwater dat valt juist beter vasthouden in plaats van dit kostbare water af te voeren naar de Noordzee. Wanneer het water aan het oppervlak hoog genoeg is, vult dat het water in onze grond aan. Voldoende grondwater is cruciaal voor het winnen van drinkwater, het verbouwen van landbouw en onze natuur.

Inwoners dragen bij door hun regenpijp af te koppen van de riolering

Een voor de hand liggende maatregel is het zogenoemde afkoppelen. Afkoppelen betekent dat het water dat op het dak valt niet in het openbare riool terecht komt. Het water stroomt dan via de regenpijp naar bijvoorbeeld: een vijver, een lagergelegen perk (wadi) of in een regenton. Tuinplanten vinden ‘zacht’ regenwater ook nog eens fijner dan ‘hard’ drinkwater.
Bijkomend voordeel van het afkoppelen is dat het openbare rioolsysteem minder sterk wordt belast tijdens een hevige bui. Het water uit het riool wordt namelijk afgevoerd richting de rioolwaterzuivering. Als daar te veel water in terechtkomt, loopt die over en komt het water ongezuiverd in de beken en rivieren terecht. Plotseling veel water vinden dieren en planten al niet fijn, laat staan als dat water ook nog eens vervuild is.

Een groene tuin werkt als een spons

Naast het afkoppelen, kan ook de wijze van inrichting én beheer van een tuin het verschil maken. Een zo veel als mogelijk groene, natuurlijk ingerichte tuin heeft de grootste sponswerking, aangezien de bodem dan veel water opneemt. Daarnaast is een natuurlijk ingerichte tuin rijk aan organisch materiaal en bodemleven, waardoor de beplanting weerbaarder is en een lange droge periode makkelijker zal doorstaan. Je kan hiermee een start maken door herfstbladeren in de perkjes te laten liggen. In de natuur bestaat afval niet en het blad zal ‘als vanzelf’ verdwijnen en dienen als voedsel voor het bodemleven. Op microschaal wordt hiermee in een tuin de stofcirkel van het bos nagebootst.

Wanneer ga jij beginnen?

Geweldig dat water vasthouden én de bedreigde natuur helpen hand in hand gaan. Check de website van Waterklaarvoor een reeks tips over het vasthouden en infiltreren van regenwater. Misschien kom je ook nog in aanmerking voor een subsidie om jouw particuliere tuin geschikt te maken voor de toekomst. Mooi meegenomen, toch?

Waterschap: help de inwoners om maatregelen te nemen!

Water Natuurlijk roept het Waterschap op om zo veel en zo lang mogelijk water te vast te houden. Zo dragen we bij aan een gezond grondwaterpeil. Daarnaast blijven we binnen het Waterschap aandacht vragen voor maatregelen die inwoners kunnen nemen. Als het Waterschap dit stimuleert, bundelen we de krachten. Zo houden we ons water vast!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring