Navigatie overslaan

Terugkoppeling commissies februari 2024

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor een nieuwe ronde commissie vergaderingen. Gelukkig de laatste commissievergaderingen in congres centrum Forum. Mede op voorstel van Water NATUURlijk vinden de vergaderingen straks weer plaats in het Waterschapsgebouw nabij station Roermond. Dat scheelt reistijd en kosten.

Commissie Watersysteem, Zuiveren en Waterkwaliteit (WZW)

Bij de commissievergadering WZW van woensdag 21 februari zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken. Vanuit Water NATUURlijk waren Frédérique Verheij en Sjef Tielen aanwezig.

Systeemherstel of Omgevingsgericht?

In Limburg wordt op verschillende locaties aan beekherstel gewerkt. De bedoeling is om beken zoveel mogelijk weer in balans met de natuur te brengen. Wat Water Natuurlijk betreft mooi dat gewerkt wordt aan systeemherstel. Al vragen wij ons af of dat daadwerkelijk het geval is, wanneer we rekening houden met omgevingsfactoren.. Wanner op basis van omgevingsbehoeften de beek wordt herstel, knippen we de beek in feiten weer op en werken we dus niet aan systeemherstel. We begrijpen dat het in ons dichtbevolkte land niet bij alle beken haalbaar is om de beek te laten bepalen wat er mogelijk is, in plaats van andersom. Maar in ieder geval bij KRW-beken lijkt ons dit noodzakelijk. Het AB gaf aan dat dit wel al zoveel als mogelijk gebeurt.

Helaas zijn in het verleden bij een aantal beekhersteltrajecten dingen niet goed gegaan. Daar ondervinden omwonenden, ondernemers en de natuur nu nog nadeel van. Water NATUURlijk heeft gevraagd of er ook een plan van aanpak is om deze trajecten te herstellen en tot een acceptabel einde te brengen. Helaas blijkt de realiteit zo dat er pas na 2027 medewerkers en geld beschikbaar zijn om dit aan te pakken. Wel is aangegeven dat urgente overlast zo snel mogelijk wordt aangepakt.

Sitech

Ook is de vergunning van Sitech voor het industrieterrein Chemelot besproken. Sitech is verplicht om geregeld aan te tonen dat het afvalwater van het chemieterrein goed gezuiverd wordt, zodat er niet onnodig veel schadelijke stoffen in de Maas terecht komen. Water NATUURlijk heeft gevraagd of Sitech zich aan de gestelde deadlines heeft gehouden. Op dit moment lijkt dat niet het geval. Reden te meer om een stevige vinger aan de pols te houden.

Commissie Waterkeringen, Bestuur en Organisatie (WBO)

De commissie WBO kende deze keer een zeer beperkte agenda.
Rose-Marie Kaanen en Peter Freij waren aanwezig namens onze fractie.

Rose-Marie vraagt of Waterschap Limburg ook de “Lifecycle Analysis”-benadering hanteert voor het Hoogwater Beschermingsprogramma (oftewel de bescherming tegen hoogwaters op de Maas).

Verder stond het concept normenkader voor de jaarrekening 2023 op de agenda. Water NATUURlijk vindt het belangrijk dat het waterschap duurzaam werkt en van een lineaire manier van werken naar circulair gaat. Graag krijgen we een tijdpad waarin duidelijk wordt wanneer Waterschap Limburg circulair zal werken. Het Dagelijks bestuur heeft toegezegd dit op te stellen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring