Navigatie overslaan

Artikel: "Kopvoorn en de serpeling voelen zich weer thuis in Venlo"

De werkzaamheden aan de monding van de Wylrebeek in Venlo-Zuid zijn afgerond. Door aanpassingen aan de monding van de beek kunnen vissen zich makkelijker verplaatsen tussen de beek en de Maas (Omroep Venlo, 16-2-2023).

De afgelopen maanden hebben Rijkswaterstaat en het Waterschap Limburg de beek onder handen genomen. Zo zijn de stenen in de monding van de beek weggehaald en is er een drempel van zware breuksteen, grind en baksteen verwijderd. De vissen kunnen de monding van de beek nu makkelijker bereiken.

Dode boom
Ook is er een dode boom in de monding van de beek geplaatst. Die boom moet zorgen voor extra stroming en ecologische diversiteit. Dood hout biedt daarnaast een goed leefklimaat voor diverse soorten waterinsecten en vissen. De boom is stevig vastgelegd om wegdrijven bij hoogwater te voorkomen.

Kopvoorn
Door de aanpassingen wordt de beek aantrekkelijker voor bedreigde vissoorten als de kopvoorn en de serpeling. De vissen kunnen zich nu weer verplaatsen tussen de monding van de Wylrebeek en de Maas.

Vismigratie
'De Wylrebeek is een belangrijke beek voor het leefgebied van deze dieren', zegt dagelijks bestuurder Arnold Jansen van het waterschap. ‘Met deze beek als tussenstop kunnen deze vissen zich namelijk verder verspreiden door de Maas naar andere snelstromende beken, wat voldoet aan de doelen van zowel Waterschap Limburg als de andere betrokken partners om de vismigratie te verbeteren.’

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring