Navigatie overslaan

Watervervuiling aanpakken!

Water Natuurlijk vindt dat we de verontreiniging van ons water moeten aanpakken.

We hebben in Nederland het vuilste water van de Europese Unie en daar moeten we wat aan doen. De waterkwaliteit wordt beter met meer water in de sloten en met water- en oeverplanten. Bij de aanleg van nieuwe watergangen kun je daar rekening mee houden. Toch gebeurt dat niet.

Waterkwaliteit onvoldoende

In 2015 had volgens de Europese Kaderrichtlijn Water de waterkwaliteit op orde moeten zijn. In de Hollandse Delta voldoet nog geen enkel water aan de minimale normen. Er is uitstel, maar in 2027 moeten we toch echt aan deze verplichting voldoen. Anders dreigen boetes, dwangsommen en toestanden zoals bij de stikstofcrisis. Ons land kan verder op slot gaan.

Volgens Water Natuurlijk is werken aan schoon water dan ook urgenter dan ooit. Echter dat is nog niet tot het beleid van het waterschap Hollandse Delta doorgedrongen. Zo blijkt uit de antwoorden op vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk.

Nieuwe sloot

Inrichting watersysteem

De basis voor een goede waterkwaliteit ligt bij de inrichting van het systeem. Een grotere waterdiepte geeft meer kansen voor planten en dieren en een grotere verdunning van verontreinigingen. De concentraties van giftige stoffen en meststoffen gaat omlaag. En dat vermindert de negatieve werking ervan. Gezond water heeft water- en oeverplanten nodig. Ze zorgen voor zuurstof en helpen met de schoonmaak.

Tussen de wortels van planten leven allerlei diertjes en bacteriën die verontreinigingen opruimen. Bij nieuwe sloten moet je dan zorgen dat die planten er ook kunnen groeien. Natuurvriendelijke oevers dus, geleidelijk oplopend van dieper water naar het droge deel van de oever. Het zogenoemde zelfreinigend vermogen van het water wordt dan beter.

Natuurlijk kunnen ook oude sloten worden aangepast, maar het is logisch om bij de aanleg van nieuwe watergangen dat gelijk ook goed te doen. Toch gebeurt dat niet. Dat zien we in de praktijk en ook het beleid is daar niet op gericht. Het waterschap Hollandse Delta stelt alleen eisen aan het doorstroomprofiel. Een goede aan- en afvoer van water is nodig, maar ook gezond water is belangrijk. Water Natuurlijk dringt daar op aan.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring