Navigatie overslaan

Ruig stukje natuur ingewisseld voor zielige boompjes

Naast het gemaal Breeman in Barendrecht bevond zich een uniek stukje soortenrijke vegetatie.

Het had een onregelmatige structuur met hoger en lager gelegen stukjes grond welke leidt tot verschillende microklimaten, wat resulteert in een grote verscheidenheid aan wilde flora en fauna. Het laagst gelegen stuk was een klein paardenweitje, begrensd door een heg van bramen en andere struiken. Dit creëerde een gevarieerde habitat. Deze structuur bood een veilige omgeving voor verschillende vogelsoorten, zoals kneu, lijster, zwartkop, grasmus en groenling, om te broeden in de braamstruiken. De dichtbegroeide rietkanten en de aanwezigheid van een sloot tegen de dijk boden een geschikte omgeving voor vogels zoals kleine karekiet, bosrietzanger en Cetti's zanger. Een ijsvogel, die zich vaak bij het gemaal bevond, profiteerde van de nabijheid van water om te jagen op visjes. De aanwezigheid van kleine zangvogels in de winter trok torenvalken en sperwers aan. Deze roofvogels vonden in het gebied voldoende voedsel in de vorm van kleine vogels. Het gebiedje werd hiernaast ook nog gefrequenteerd door hazen, konijnen, fazanten en allerlei andere vogelsoorten.

Tot op een slechte dag het Waterschap, de eigenaar van dit stukje grond, besloot om deze grond anders te gaan benutten. De grond werd geëgaliseerd en er werd een rij boompjes op geplant. Deze boompjes waren bedoeld als compensatie voor elders gekapte bomen waarvan het niet mogelijk is om daar op dezelfde plek nieuwe boompjes te herplanten. Het idee is op zich wel sympathiek want bomen zijn belangrijk. Maar het bestaande rijke ecosysteem op deze plek is hiermee vernietigd. Het terrein is dit voorjaar ingezaaid met een bloemenmengsel; nu staan er allemaal vreemde plantensoorten die hier niet thuishoren. Bovendien is het bomen planten erg slecht gegaan want van de 26 boompjes zijn er 17 dood en de rest is kwijnende. Blijkbaar was de nazorg heel slecht want de boompjes zijn gewoon verdroogd. Het is heel erg zonde dat hiervoor een gezond stuk natuur verloren is gegaan.

Broedvogels als kneu, groenling en grasmus zijn doelsoorten van het naastgelegen Buijtenland van Rhoon. Aan de ene kant van de dijk is hun habitat nu weggehaald, aan de andere kant van de dijk wordt er veel geld uitgegeven om ze te stimuleren. We vinden het positief dat het waterschap zich kennelijk wil inzetten voor de natuur, maar op deze wijze werkt het contraproductief.

Het belang van overhoekjes en ruigtes kan niet genoeg worden benadrukt. Deze gebiedjes hebben aanzienlijke voordelen voor de biodiversiteit en het ecosysteem als geheel. Ze bieden leefgebieden voor verschillende planten, dieren, insecten en micro-organismen. Deze diversiteit draagt bij aan een gezond ecosysteem. Dieren kunnen hier voedsel vinden, zoals natuurlijke zaden, vruchten en insecten. De dichte vegetatie kan dienen als beschutting en nestplaats voor dieren. Dit helpt om hun overlevingskansen te vergroten. Overhoekjes en ruigtes zijn dus van groot belang voor het in stand houden van gezonde ecosystemen.

Jo Polak en Mirjam de Neef

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring