Navigatie overslaan

HW zoemt start werkgroep Bebouwde kommen

Water Natuurlijk Hollandse Delta maakt deel uit van Hoeksche Waard zoemt.

Dat is het collectief van mensen en organisaties dat werkt aan herstel van biodiversiteit in de Hoeksche Waard. De gemeente heeft al stappen gezet om ook in de dorpen meer biodiversiteit te krijgen. Om dit te stimuleren en ondersteunen begint HW zoemt (link opent in een nieuw tabblad) met een nieuwe werkgroep "Bebouwde kommen". Afgelopen week was de startbijeenkomst.

Gemeentelijk beleid

Het verlies aan biodiversiteit neem steeds ernstiger vormen aan. Het aantal vogels loopt terug en de afgelopen 30 jaar zijn we zo’n 80% van het insectenleven kwijt geraakt. Van onze wilde bijen staan 181 soorten op de rode lijst. Als we niet uitkijken verdwijnen ze uit ons land. De gemeente Hoeksche Waard heeft al stappen gezet om het tij te keren, want ook in onze woonomgeving kan hier wat aan worden gedaan.

Zo heeft de gemeenteraad het benodigde beleid vastgesteld en de uitvoering daarvan is van start. Er zijn mensen aangesteld, onder andere een ecoloog. In verschillende dorpen zijn proefveldjes aangelegd met inheemse planten die voedsel bieden aan bijen, vlinders en andere insecten. In het westen van de Hoeksche Waard gaan aannemers aan de slag met een geleide overgang naar een ander groen beheer. Meer gericht op biodiversiteit. Hoekschewaards Landschap en HW zoemt zijn hier nauw bij betrokken.

Gewild groen

Natuur inclusief wonen

De gemeente gaat aan de slag in het openbaar groen, maar ook in tuinen kunnen we helpen bij herstel aan biodiversiteit. Een nu lopend project van HW zoemt “Van bollen naar bloemrijk gras” (link opent in een nieuw tabblad) geeft al een aanzet. Geleidelijk aan zal het aanzicht van de dorpen veranderen is de bedoeling. Minder glad, strak en geordend. Meer natuurlijk. Dat vraagt om draagvlak onder bewoners, uitleg over de achtergronden van de veranderingen en betrokkenheid.

De werkgroep “Bebouwde kommen” van HW zoemt gaat daaraan werken. In een eerste bijeenkomst is de discussie gevoerd over het doel en de doelgroep van de werkgroep. Het overbrengen van kennis en verwerven van draagvlak en betrokkenheid onder bewoners en bedrijven staat daarbij centraal. Ook een stimulerende rol naar de gemeente vinden we belangrijk. Meer natuur in de directe woonomgeving is niet alleen belangrijk voor biodiversiteit. Mensen hebben er ook baat bij. Het heeft positieve effecten op de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het is leuk en leerzaam voor kinderen en volwassenen.

Interesse in het werk van Hw zoemt? Meld je aan als lid van de vriendenkring via info@hwzoemt.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Joost Kievit MSc

Nadere informatie:

email: kievitjoost@gmail.com

telefoon: 078 6731522

Vriend worden

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring