Navigatie overslaan

Ruimte voor water

Water Natuurlijk wil schade en overlast door teveel water zoveel mogelijk voorkomen. Een klimaatbestendig watersysteem is dan nodig en in de Hollandse Delta is dat nog ver weg.

De hoeveelheid verhard oppervlak is van belang. Meer verharding vereist meer ruimte voor water. We zien een toename aan verharding en geen verruiming van het watersysteem. Hoe kan dat? Schriftelijke vragen brachten meer duidelijkheid over het beleid van het waterschap Hollandse Delta.

Klimaatbestendig watersysteem

Het waterschap moet ervoor zorgen dat ook extremere buien geborgen kunnen worden in het watersysteem. Sloten die overlopen en schade en overlast veroorzaken. Dat is uit den boze. Daar zijn ook normen voor. In akkerbouwgebied moeten buien die met een kans van eens in de 25 jaar voorkomen, verwerkt kunnen worden. Voor woongebied is dat eens in de 100 jaar.

Er is ruimte nodig om dat water op te vangen en in de Hollandse Delta is er te weinig ruimte. De laatste berekeningen van het waterschap laten zien dat er 320 hectare extra open water moet komen. Een grote opgave en buien worden steeds extremer door klimaatverandering. De opgave wordt dus alleen maar groter.

Rol bodem

Bij de berekeningen van de benodigde capaciteit van het watersysteem is de bodem een belangrijke factor. Een deel van de neerslag kan in de bodem vastgehouden worden. Daar zijn grote verschillen in. De grondsoort maakt verschil en een gezonde bodem met veel bodemleven is ook beter. Beton en asfalt doen niets.

In een omgeving met veel verhard oppervlak is dus een veel ruimer watersysteem nodig. De neerslag stroomt immers rechtstreeks in de sloot. Of in het riool. Logisch dus dat het waterschap met subsidie de vergroening van tuinen stimuleert. Het bespaart op de uitbreiding van het watersysteem.

Toename verharding

De laatste tijd zien we een toename van het verharde oppervlak, zoals uitbreiding van bedrijfsterreinen en de aanleg van een nieuw fietspad zonder compensatie in de vorm van extra open water. Schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk brachten meer duidelijkheid over het beleid van het waterschap.

De verordening van het waterschap ofwel de Keur kent een wettelijk verbod op de versnelde afvoer van hemelwater door een toename van verharding. Er moet dan in de nabijheid van de verharding een nieuw oppervlaktewater worden gegraven met een oppervlakte van 10 % van de verharding. Meer asfalt zou dus ook meer open water tot gevolg moeten hebben. Wij zien dat niet en we vragen ons af hoe het waterschap hiermee omgaat. Tot nu toe is dat onduidelijk.

Joost Kievit MSc

Vriend worden!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring