Navigatie overslaan

Waterschap negeert mestprobleem

Nederland komt om in de mest. Het kost geld als je er vanaf moet, en je krijgt geld toe als je het ontvangt. Dat vraagt om fraude.

Het mestprobleem komt ook tot uitdrukking in de waterkwaliteit. Die is slecht. De wateren in beheer van het waterschap Hollandse Delta voldoen nergens aan de minimum kwaliteit. Teveel aan meststoffen in het water is het grootste probleem. Toch stelt het waterschap geen voorwaarden aan het uitrijden van mest op haar eigen gronden. Vreemd.

Teveel mest

Jaarlijks wordt in Nederland 75 miljard kilo mest geproduceerd, aldus het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. Dat mag niet allemaal over het land worden uitgereden en verwerking kost geld. Dit leidt tot een sterke financiële fraudeprikkel.

De NVWA stelt: “Een varkensboer met weinig grond betaalt al snel 60.000 euro aan transportkosten om zijn mest volgens de regels te verwerken. Daarnaast zijn er in Nederland ongeveer 1 miljoen mesttransporten per jaar, waarvan de NVWA er fysiek rond de 1.000 controleert. De pakkans is dus klein.”

De financiële druk op een veebedrijf is dus fors en dat leidt ook tot een zoektocht naar grond om mest kwijt te raken. Ieder hoekje bespaart kosten als je zelf mest kwijt moet, en levert geld op als je mest van een ander uitrijdt. Het waterschap Hollandse Delta helpt daar een handje bij.

Grondbeleid

Het waterschap heeft gronden in eigendom en verpacht deze ook voor agrarisch gebruik. Afgelopen voorjaar werd geconstateerd dat op een heel klein hoekje grond langs een watergang mest was uitgereden. Dit terwijl je zou verwachten dat zo’n perceel qua vorm en omvang niet interessant is voor de landbouw. Natuur zou daar veel beter passen.

De mest puilde ook uit de getrokken sleuven en er was tot op de insteek van de watergang mest uitgereden. Het gaf de indruk van een mest dumping. Het antwoord op schriftelijke vragen maakte duidelijk dat het betrokken perceel eigendom was van het waterschap Hollandse Delta. Het was verpacht en in het pachtcontract waren geen voorwaarden opgenomen over bemesting.

Dat betekent dat alleen voldaan moest worden aan de nationale mestwetgeving en die was ook overtreden. Er was te dicht bij de watergang mest uitgereden. Reden voor het waterschap om een waarschuwing uit te delen. Vreemd, dat het grondbeleid van het waterschap niet is gericht op haar kerntaken.

Waterkwaliteit

De zorg voor waterkwaliteit is een kerntaak van het waterschap. Daar komt niet veel van terecht. De kwaliteit is zwaar onvoldoende en de prioriteit veel te laag. Zelfs de verplichte maatregelen volgens de Europese Kaderrichtlijn Wateren worden maar marginaal uitgevoerd. Sommige partijen in het bestuur van het waterschap vinden de kwaliteit voldoende als het land er mee beregend kan worden.

De hoeveelheid meststoffen in het water is het grootste probleem. Dat veroorzaakt explosieve groei van blauwalgen, eendenkroos etc en het belemmert de ontwikkeling naar gezond water. Een grondbeleid zonder mest beperkingen draagt niet bij aan de oplossing. Integendeel.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

met mest geïnjecteerde grond. Mest puilt uit de getrokken sleuven.
Mest puilt uit de getrokken sleuven.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring