Navigatie overslaan

Meldpunt Maai-misstanden: resultaten

Water Natuurlijk Hollandse Delta lanceerde begin mei het zogenaamde meldpunt Maai-misstanden. We wilden weten wat er onder onze bewoners leeft en hebben via allerlei media de mensen opgeroepen misstanden bij het maaien van de bermen te melden. Tijd om de balans op te maken en de vervolgstap te zetten.

Respons

De respons op onze oproep was overweldigend. Via onze socialemediakanalen, telefonisch en op verschillende e-mail adressen ontvingen we berichten. Soms een simpele steunbetuiging voor het initiatief, soms een uitgebreid verhaal met foto’s van dood gemaaide dieren. Uitingen van boosheid, verontwaardiging, frustratie en ook verdriet.

In totaal ontvingen we ongeveer 2300 reacties. Water Natuurlijk heeft hierdoor veel geleerd over wat mensen bezig houdt als het gaat om het maaien van bermen. Daar kunnen we wat mee, en daar doen we wat mee. Individuele aandacht voor alle reacties is niet mogelijk. Eén uitzondering wel. Juist omdat de persoonlijke beleving die in veel reacties doorklinkt hierin goed tot uitdrukking komt:

“Hallo Meldpunt Hollandse Delta,

Hierbij een melding aangaande maai misstanden betreffende Brielle. Sinds 1 april woon ik in Brielle, verhuisd vanuit de grote stad. April is een mooie maand om naar Brielle te verhuizen, naar Voorne Putten in het geheel, want alles kleurt snel groen. (Ik beperk me hier tot mijn woonplaats Brielle, al is het straks Voorne aan Zee en de maai misstand geldt dit gehele gebied.)

Het was een feest, al het groen dat zo snel opkwam. Fluitenkruid overal, alles in groen en wit en zoete geuren. Om zo rondom de vesting te lopen of het Spui langs en via Vierpolders over de Hossenbosdijk naar huis.

Dit heeft twee weken geduurd.

Hierna is alles, maar dan ook werkelijk alles, alle bermen, langs fiets- en wandelpaden, langs het Brielse meer of welk stukje natuur of akkerland dan ook, ALLES is plat gemaaid. En dit is structureel zo gebleven. De akkerranden, bermen, zie de Hossenbosdijk, langs het spui, Brielse Meer, het lijkt eerder oorlogsgebied dan wandelpad of fietspad.

Dit heeft niets met de natuur te maken. Alles wordt plat gemaaid. Het is destructie van de natuur en massamoord voor de van de bloemen levende insecten.

Ik houd van bloemen, wilde bloemen. Vanaf het begin van de lente viel me al op dat er zo weinig bloemen in de bermen groeien in Brielle. Je moet echt zoeken wil je iets vinden van kleur. Met het Fluitenkruid werd snel korte metten gemaakt. Elke andere wilde bloem die opkomt heeft hooguit een maand de tijd, daarna wordt over de voltallige kilometers en de voltallige berm elke bloem omgelegd. Dit gaat om vrijwel elke berm, langs elk willekeurig wandelpad, fietspad of welke tweebaansweg in Brielle dan ook.

Het is niet leuk om te zeggen, maar het is opvallend dat in de steden zoals Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam de bermen veel bloemrijker ogen en zijn dan in deze omgeving. Het is echt opvallend hoe weinig wilde bloemen er in Brielle te vinden zijn. Het is opvallend hoe in Brielle de bermen, wandelpaden en fietspaden verworden tot een brandnetelveld of een dorre omgemaaide leegte, waar je voor je plezier liever niet komt.

Het doet mij pijn aan het hart. Dit is zo onnodig. Dit is achterhaald maaibeleid dat compleet tegen de kennis van nu m.b.t. het ecosysteem indruist. Dit maaibeleid is vernietigend voor mens en natuur.”

Hoe verder?

Water Natuurlijk werkt aan een advies voor het waterschap. In dit advies komen verkeersveiligheid, biodiversiteit, wetgeving, de relatie met landbouw en de kosten van het bermen maaien aan de orde. Al deze aspecten komen ook naar voren uit de reacties van bewoners.

Deze reacties krijgen, aangevuld met de kennis en ervaring van Water Natuurlijk en wetenschappelijk onderzoek, een plek in het advies.

Wat ook duidelijk is geworden: mensen denken niet in hokjes, overheden wel. Uiteraard gechargeerd gesteld, maar wel een bron van frustratie.

Bijna niemand weet wie verantwoordelijk is voor het beheer van welke berm. Klagen bij de overheid is dan vaak een doodlopende weg. Het waterschap kan immers niks doen als de gemeente aan zet is.

Het meldpunt Maai-misstanden heeft zijn functie gehad. Wij zijn ervan overtuigd dat het gaat helpen om verbeteringen door te voeren. Water Natuurlijk dankt de vele betrokkenen voor de inbreng. Dat wil niet zeggen dat er geen meldingen meer gedaan kunnen worden. Binnen onze mogelijkheden gaan we daar altijd serieus mee om.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring