Navigatie overslaan

Herplant Zuiderlandsezeedijk in zicht

Water Natuurlijk heeft zich met succes ingespannen voor de herplant van bomen aan de Zuiderlandsezeedijk bij Oude-Tonge.

Zomerstorm

In de zomer van 2019 raasde een korte, hevige storm langs Oude-Tonge. De bomenrij langs de buitendijk liep daardoor schade op.

De aanvankelijke boodschap dat zoveel mogelijk bomen gespaard zouden worden, klopte niet. Tot ontsteltenis van velen waren enkele weken later alle 120 populieren gekapt.

Onnodig volgens Water Natuurlijk. De bomen waren gezond en het opruimen van de stormschade was voldoende geweest. De veiligheid was niet in het geding. De kap betekende landschappelijk een aderlating en ook voor de biodiversiteit vormde het een groot nadeel. Het leefgebied van tal van vogels en vleermuizen was vernietigd.
Met het oog op de toekomst en herstel van de aangebrachte schade zette Water Natuurlijk zich in voor nieuwe aanplant.

Nieuwe bomen

Het planten van nieuwe bomen langs de dijk was in eerste instantie niet aan de orde. Het waterschap had al gezorgd voor bomen op het bedrijventerrein van Oude-Tonge, en dat was volgens een meerderheid in het bestuur wel voldoende.
Met herhaalde schriftelijke vragen en het aankondigen van moties in de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta hield Water Natuurlijk het onderwerp op de agenda. De vragen en antwoorden gaven ook meer duidelijkheid over de argumentatie van voor- en tegenstanders van herplant. Ook de publieke opinie speelde een belangrijke rol.

Op 15 juli 2020 bracht Water Natuurlijk de kwestie opnieuw aan de orde in het algemeen bestuur van het waterschap. De inschatting was dat een motie het zou kunnen halen en deze werd in stemming gebracht. Een meerderheid stemde voor maar daarmee staan er nog geen nieuwe bomen.

Uitvoering motie

Een aangenomen motie betekent een opdracht aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Uitvoering is dan nog van verschillende factoren afhankelijk. Zo was in dit geval een vergunning nodig met een beoordeling van de gevolgen van de aanplant voor de veiligheid van de dijk.
Dit pakte gelukkig goed uit. De veiligheid van de dijk blijft gewoon gegarandeerd. De vergunning is recent verleend en komend najaar worden er nieuwe bomen geplant. Een ecologisch deskundige moet nog adviseren over de boomsoort(en), maar het gaat dan toch echt gebeuren.

Water Natuurlijk blij met dit resultaat en ziet het ook als een teken dat er meer aandacht voor natuur en landschap komt bij ons waterschap . Dat zijn positieve ontwikkelingen die we blijven stimuleren.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Gekapte populieren opgestapeld

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring