Navigatie overslaan

Open brief Water Natuurlijk

Beste leden, kandidaten en belangstellenden,

Recent heeft dijkgraaf Ingrid de Bondt haar ontslag aangeboden.
Haar plotse en bruuske vertrekt komt op een ongelukkig moment. Vlak voor verkiezingen en een bestuurswisseling en in een tijd dat het in de organisatie piept en kraakt om alles waar het waterschap voor staat goed uit te voeren.

Het waterschap staat voor grote uitdagingen. Juist afgelopen week is een aantal besluiten genomen, zoals:

  • over de opgaven die er liggen en hoe de organisatie zich daarop instelt.
  • een procesplan om circulair en duurzaam te worden,
  • een routekaart naar energieneutraliteit.

Dat zijn belangrijke stappen in de goede richting waarvan Water Natuurlijk vanzelfsprekend vindt dat het allemaal beter en sneller kan en moet. Maar we moeten ook vaststellen dat deze en andere voorstellen in het begin van deze bestuursperiode geen schijn van kans zouden hebben gemaakt.

Daarnaast is nog steeds veel mis:

  • Bij een evaluatie van grote onderhoudsproblemen van installaties, bleek dat er niet alleen grote achterstanden waren in onderhoud, maar ook een tekortschietende veiligheidscultuur. Om dat op orde te brengen zijn grote inspanningen nodig: betere sturing door de Verenigde Vergadering, het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke top en betere communicatie met de werkvloer;
  • De bekende incidenten met de kap van 1000 wilgen langs de Bernisse en de beschadiging van natuurwaarden in de Krekennatuur enz. komen dan ook niet uit de lucht vallen. Ook daar gold rigide sturing om zo goedkoop mogelijk zonder rekening te houden met de omgeving en andere waarden doelen te realiseren. Kortom dee problemen zitten kennelijk diep in organisatie, in bedrijfscultuur.

Gelukkig zijn ook hier stappen gemaakt omdat:
1. Organisatie en bestuur durven toe te geven dat dingen goed mis zijn;
2. In plaats van te blijven zwarte pieten, wordt gesproken over hoe het beter kan en is daarvoor ook direct een strategisch onderhoudsplan vastgesteld en een beter groenbeheerplan ontwikkeld (wordt nog aan gesleuteld, en daar gaan we deze week gewoon verder over praten).

Water Natuurlijk

Voor Water Natuurlijk liggen er volop onderwerpen waar we ons op zullen profileren en waarop we in de komende periode iets kunnen en moeten bereiken. Wij lopen niet weg voor de problemen en de uitdagingen. Het moet groener, gezonder en schoner en dat kan Water Natuurlijk niet alleen, we doen dat samen met de organisatie én andere fracties.

In de ontslagbrief zegt de ex-dijkgraaf dat Hollandse Delta een dynamische, veilige en toekomstgerichte organisatie moet worden. Uit bovenstaande blijkt dat Water Natuurlijk die organisatieverandering niet alleen wil, maar ook noodzakelijk acht. En, daarin staan we zeker niet alleen.

De stelling dat er in het bestuur onvoldoende draagvlak is herken ik niet. Er is een ruime meerderheid voor te vinden. Het gaat om de vraag over de weg er naartoe en hoe die forse verandering kan worden doorgevoerd. En ook al is de weg nog lang; er is zeker waardering voor wat al wél bereikt is.

En voor Water Natuurlijk Hollandse Delta geldt daarin: focus op inhoud, meebewegen zolang het die inhoud dient, met respect voor medewerkers en in de wetenschap dat sommigen van ver moeten komen, maar zonder in te leveren op die inhoud (want de cultuur moet echt anders).

Met deze elementen die het beste van de waterschapstraditie in zich bergen, gaan we als lijst en als toekomstige fractie met jullie steun de komende 4 jaar aan de slag.

Met vriendelijke groet,

ir. Anne Mollema

Fractievoorzitter

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring