Navigatie overslaan

Circulaire economie

Afval bestaat niet meer in een circulaire economie. Alles wat afgedankt wordt is weer grondstof voor nieuwe producten. Het waterschap Hollandse Delta heeft de ambitie om in 2030 voor 50% circulair te werken. Water Natuurlijk is hier warm voorstander van en wil de natuur hiervan laten mee profiteren. Naast het afval probleem en het schaarser worden van grondstoffen behoort het verlies van biodiversiteit tot de grootste problemen van onze tijd.

Natuurlijke berm geeft energie

Om de vele honderden kilometers bermen, dijken en oevers bloemenrijkdom en een gezond insectenleven te geven moet er een goed beheer komen. Dit houdt in dat het maaisel moet worden afgevoerd. Voor het waterschap is dit vaak een onoverkomelijke kostenpost waardoor een beheer wordt gevoerd dat vernietigend is voor biodiversiteit. In het onderzoeksrapport ‘Natuurlijke berm geeft energie‘ laat Hoekschewaards Landschap zien dat het maaisel heel goed kan worden gebruikt om energie op te wekken. Door het te vergisten wordt groen gas geproduceerd dat in het aardgasnet kan worden gepompt. In plaats van als afval achter te blijven wordt de koolstof in het maaisel dan nuttig gebruik, levert het een bijdrage aan de circulaire economie en de aanpak van het klimaatprobleem en het verlies aan biodiversiteit.

Van berm tot bladzijde

Rijkswaterstaat kijkt bij het beheer van bermen ook naar niet financiële prestatie indicatoren. Er wordt dan gekeken naar de reductie van CO2 uitstoot, de beleving van de bermen, de biodiversiteit en het nuttig gebruik van het maaisel. In een project van berm tot bladzijde wordt samengewerkt met een aantal organisaties om de vezels in het maaisel te benutten. Inmiddels maakt een papierfabriek hiervan papier. Weer een voorbeeld waarbij een afvalstof grondstof wordt en een nuttige toepassing krijgen.

Waterschap Hollandse Delta kan deze voorbeelden gebruiken om circulair te gaan werken. Onze omgeving wordt er natuurlijker en mooier van. Water Natuurlijk zal zich hier de komende jaren voor inzetten.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring