Navigatie overslaan

Deltaplan biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit behoort met klimaatverandering tot de grootste problemen van onze tijd. Het uitsterven van planten en dieren gaat steeds sneller. Ondanks de wereldwijde afspraken lukt het tot op heden niet om de afname van biodiversiteit te stoppen.

Zuidzijdsedijk
Zuidzijdsedijk, Nieuw-Beierland

Het is een mondiaal probleem, maar in Nederland gaat het slechter dan in de rest van de wereld. Dit komt naar voren uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, zoals weergegeven in onderstaande grafiek. In ons land is nog minder dan 20% van de oorspronkelijke biodiversiteit over.

Biodiversiteit ontwikkeling
Biodiversiteit ontwikkeling

Recent onderzoek laat zien dat in natuurgebieden in Duitsland en Nederland het aantal insecten met bijna 80% is terug gelopen de afgelopen 30 jaar. Verwacht wordt dat het buiten natuurgebieden niet beter, maar slechter zal zijn. Velen hebben dat al aan den lijve ondervonden, maar er meestal niet bij stil gestaan.

Vroeger moest je als automobilist met regelmaat je voorruit schoon maken vanwege de geplette insecten, maar dat is helemaal over. Dat komt niet omdat insecten geleerd hebben rijdende auto’s te ontwijken. Er zijn nog nauwelijks insecten.

Inmiddels is de landbouw en dus onze voedselvoorziening in het geding. Tal van gewassen zijn voor de bestuiving en dus ook voor de voortplanting afhankelijk van insecten. Een goede stand van deze natuurlijke bestuivers is ook voor de mens cruciaal.

Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland

Op 19 december 2018 werd het Deltaplan voor biodiversiteit gepresenteerd. Dit is tot stand gebracht door vertegenwoordigers van kennisinstituten, de landbouw, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Het doel is herstel van biodiversiteit en het plan zet vooral in op natuur, landbouw en openbare ruimte. Zie ook link.
Nu het Deltaplan is gepresenteerd kan hierbij worden aangesloten en meegewerkt aan het herstel van de biodiversiteit. Op de overheden, waaronder de waterschappen, wordt een beroep gedaan mee doen.

Waterschap Hollandse Delta is in het buitengebied de bepalende factor als het gaat om biodiversiteit. Zij heeft als eigenaar/ beheerder van vele honderden kilometers dijken, watergangen, wegbermen en bomenrijen de mogelijkheid om biodiversiteit hier een impuls te geven. Dat is hard nodig omdat er juist bij de huidige landbouw met de grootschalige monoculturen nog nauwelijks plaats is voor wilde planten en dieren.
De dijken, watergangen en wegbermen die als linten door het landschap lopen zijn bijzonder geschikt voor natuur. Veelal is een aanpassing van het beheer nodig. Dit gaat goed samen met de primaire functie van deze landschapselementen en kan op de voor iedereen meest goedkope manier.

Immers er hoeft geen grond te worden verworven en er hoeft geen vergoeding te worden betaald voor productieverlies, zoals dat bij landbouwgrond wel moet.

Aansluiten

Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt dat het waterschap moet aansluiten bij het Deltaplan Biodiversiteit en zich moet inzetten voor herstel van biodiversiteit in het buitengebied.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring