Navigatie overslaan

Natuurlijk proces versterkt de duinen

Water Natuurlijk hecht aan zoveel mogelijk gebruik maken van de natuur bij het waterbeheer. In de Springertduinen bij Ouddorp gaat dat ook echt gebeuren. Het waterschap Hollandse Delta gaat hier de duinen versterken door natuurlijk zandtransport. Dat levert winst op voor de veiligheid en de natuur.

Waterkering

De waterkeringen van het waterschap Hollandse Delta bestaan uit dijken en duinen. Beide moeten aan normen voldoen om het achterland te beschermen tegen overstroming. Van tijd tot tijd wordt er getoetst. Als daar aanleiding toe is gaat het waterschap aan het werk om de veiligheid te verbeteren. De komende jaren wordt er gewerkt in de Spingertduinen bij Ouddorp.

De Springertduinen is een natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten. De buitenste duinenrij is ook waterkering. Voor de degelijkheid van de kering is het waterschap verantwoordelijk. De veiligheid is op orde. De duinen kunnen prima het zeewater tegen houden. Ze zijn veel hoger dan de norm, maar op de lange termijn moeten ze eigenlijk wat breder worden. Ook in verband met de verwachtte zeespiegelstijging. Werk aan de winkel dus.

De buitenste duinenrij houdt de zee tegen, maar ook het zand dat door de zee wordt aangevoerd. Daar gaan het waterschap en Natuurmonumenten wat aan doen. Zij laten zogenaamde kerven in het duin aanleggen. Dat zijn geleidelijk oplopende zandhellingen. Ze dempen de golven en houden de zee buiten. Het zand kan echter wel over de helling naar het binnenland stuiven. Daar wordt het afgezet achter de buitenste duinen. Het hele proces gaat jaren duren. De natuur doet het werk en het waterschap kijkt of het goed gaat. Ingrijpen is altijd mogelijk.

Natuur winst

De Springertduinen is een Natura2000 gebied. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Waterschap en Natuurmonumenten werken dan ook nauw samen. Eerste winst is al dat het opbrengen van zand geleidelijk gaat. De natuur kan zich daar op aanpassen. Transport met de wind voorkomt dat de natuur kapot wordt gereden door rijen vrachtauto’s naast vele andere voordelen.

Het binnenduin is nu verruigd door de grote hoeveelheid stikstof die er via de lucht terecht komt. Duindoorn, bramen en brandnetels krijgen hierdoor de overhand en concurreren meer kwetsbare planten soorten weg. De aanvoer van vers, kalkrijk zand zorgt ook voor herstel van de biodiversiteit in het gebied. De gevolgen van het stikstof probleem verdwijnen zo letterlijk naar de ondergrond.

Water Natuurlijk is blij met deze aanpak. Mee bewegen met en gebruik maken van de natuur moet de norm worden.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Duindoorn

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring