Navigatie overslaan

Massale vissterfte bij baggeren

Water Natuurlijk hoorde medio september van massale vissterfte in Maasdam. Bij het baggeren van een watergang stierven veel vissen. Een “slagveld” aldus een getuige die tientallen dode vissen fotografeerde. Het ziet er naar uit dat er onzorgvuldig gehandeld is, maar duidelijkheid is er niet. Er komt vooralsnog geen antwoord op vragen hierover bij het waterschap Hollandse Delta.

Baggeren moet

Baggeren is nodig om de werking van het watersysteem op peil te houden. De zorg voor droge voeten is een belangrijke taak van het waterschap. Dat geldt ook voor waterkwaliteit en een gezonde visstand is daar onderdeel van. Het baggerwerk in Maasdam ging daar totaal aan voorbij, naar het zich laat aanzien.
Met een duwbootje werden bagger, vis en de rest van het waterleven opgestuwd naar een doodlopend punt in de watergang bij de brandweerkazerne. Daar werd alles met een kraan uit het water geschept , in een container gestort en afgevoerd. Veel vis verdween hiermee ongezien, maar in de nabijheid lagen tientallen dode vissen. Zeelt, snoek, baars, voorn en karper in allerlei maten lieten het leven.

Taal noch teken

De werkwijze en de gevolgen hiervan riepen de nodige vragen op . Wie is verantwoordelijk? Is het de gemeente Hoeksche Waard of het waterschap Hollandse Delta, of misschien beide? Zijn er geen sparende technieken om dit werk uit te voeren? Waarom zijn die dan niet toegepast?
Deze vragen zijn gesteld via het contactformulier op de website van het waterschap. Je krijgt dan een automatisch antwoord dat je binnen week bericht krijgt, en in moeilijke gevallen binnen twee weken. Helaas daarna bleef het stil. Geen enkele reactie. Dat ervaart Water Natuurlijk zelf met enige regelmaat en ook van anderen horen we over dezelfde ervaringen.

Gedragscode

Iedereen, en zeker overheden als een gemeente en een waterschap, heeft een wettelijke zorgplicht voor flora en fauna. Voor deze overheden is de zorgplicht nader uitgewerkt in een gedragscode. Die moeten ze volgen, en dat is hier overduidelijk niet gebeurd. Het is voorgeschreven dat de beheerders natuurvriendelijk materiaal en sparende technieken moeten toepassen. Verder moet van de dichte naar de open zijde van het water worden gewerkt om vissen de kans te geven te vluchten. Het opstuwen naar een doodlopend stuk en dan opscheppen met een kraan is in strijd met de gedragscodes en het maakt het waterleven kansloos. Zo is ook in dit geval gebleken.

Ook het normale onderhoud van watergangen brengt veel schade toe aan het waterleven. Onderzoek in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer wijzen dat uit (link opent in een nieuw tabblad). Op basis van dat onderzoek zijn aanbevelingen gedaan om bij het schonen en baggeren van watergang het waterleven te sparen.
Water Natuurlijk vindt het treurig dat het waterschap regels, èn vragen uit de samenleving negeert.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Gebaggerde vliet bij Maasdam
Gebaggerde vliet bij Maasdam

Logo 'Samen voor Biodiversiteit'

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring