Navigatie overslaan

Mollen beter af

Water Natuurlijk begon in het voorjaar van 2019 met acties tegen onnodige bestrijding van mollen op dijken. Dit leidde tot een aanpassing van het beleid bij het waterschap. Alleen bij schade aan een dijk waardoor de veiligheid in het geding kon zijn werd nog gevangen. Een eerste rapportage laat een forse daling van het aantal gedode mollen zien.

Mol waardevol

De mol is een belangrijk onderdeel van het ondergrondse ecosysteem. De gangen die hij graaft dragen bij aan de bodemstructuur en helpen bij de afvoer van regenwater. Als roofdier zorgt het voor een natuurlijk evenwicht in de bodem. Voldoende reden om terughoudend te zijn bij het doden van deze dieren. Onnodig dieren doden vindt Water Natuurlijk ook niet acceptabel.

Dat neemt niet weg dat een mol door z’n graverij ook schade aan de grasmat kan veroorzaken. In sommige gevallen kan hierdoor een veiligheidsrisico ontstaan. De veiligheid van de waterkeringen staat uiteraard voorop.

Aanpassing beleid

Door het stellen van schriftelijke vragen, overleg en het inbrengen van argumenten wist Water Natuurlijk het college te overtuigen. De bestrijding van mollen kon een stuk minder.

Het beleid werd aangepast. De dijken worden nu geïnspecteerd en pas bij een bepaald vastgesteld schadebeeld aan de grasmat volgt bestrijding. Inmiddels is ervaring opgedaan en is er een tussenrapportage gemaakt. Hieruit blijkt dat de vangstcijfers over het eerste kwartaal, het afgelopen vier jaar fors is gedaald vergeleken met de eerdere kwartalen.

Tijdvak Aantal mollen
1e kw. 2017 2.521
1e kw. 2018 2.252
1e kw. 2019 1.463
1e kw. 2020 924

De rapportage vermeldt ook dat door de nieuwe werkwijze de waterveiligheid nergens in gevaar is gekomen.

Water Natuurlijk blij met het resultaat en houdt de vinger aan de pols.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring