Navigatie overslaan

Blijf samenwerken met Hoekschewaards Landschap!

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap Hollandse Delta moet blijven samenwerken met Hoekschewaards Landschap (HWL) bij het beheer van natuurterreinen en ander groen. Deze samenwerking is belangrijk voor biodiversiteit en heeft ook andere voordelen. De overeenkomsten hiervoor dreigen niet te worden verlengd laat HWL in een brief weten. De fracties Natuur en Water Natuurlijk willen weten wat de opstelling van het college van dijkgraaf en heemraden is.

Krekennatuur

Verspreid over de Hoeksche Waard liggen langs kreken kleine natuurgebiedjes. Ze zijn aangelegd om de natuur een impuls te geven maar ook als berging voor extreme buien. Vanaf hun ontstaan zijn ze beheerd door HWL. Hun kennis en ervaring heeft ervoor gezorgd dat deze gebieden extreem belangrijk zijn geworden voor de biodiversiteit. Zo groeien er duizenden wilde orchideeën, is het een eldorado voor insecten en vogels.

Het beheer is heel veel meer dan alleen maaiwerk. Het is de totale zorg voor een gebied. Bij de uitvoering wordt samen gewerkt met boeren. Zij leveren o.a. machines voor het grovere werk. Dat zorgt ook voor de belangrijke betrokkenheid. Overal sluit de natuur zonder afscheiding tegen de akkers aan. Die boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking.

Dijken, knotwilgen en hoogstamfruitbomen

Naast de krekennatuur beheert HWL ook dijken, knotbomen en fruitbomen voor het waterschap. Belangrijke elementen voor natuur en landschap in de streek. De HWL-organisatie doet dat zo goed en zo goedkoop mogelijk. Samenwerking met boeren is al genoemd maar de wisselwerking tussen vrijwilligers en professionals speelt hierin ook een belangrijke rol.

Een aannemer kan immers maar een klein deel van de zorg voor de natuur overnemen. Het niet verlengen van de overeenkomsten betekent het einde van een unieke samenwerking van overheid, natuurorganisatie en agrarische bedrijven. De HWL-organisatie zou hiermee een zware klap worden toegediend. HWL heeft echter geen winstoogmerk. Wat overblijft wordt tenslotte weer geïnvesteerd in natuur en landschap.

Herstel van biodiversiteit

Het waterschapsbestuur heeft besloten tot aansluiting bij het deltaplan voor biodiversiteitsherstel. Samenwerking staat daarin centraal. Het waterschap neemt ook deel aan HWZoemt. Dat is een collectief van gemeente, waterschap, tal van organisaties op het gebied van natuur, landbouw, imkerij en bewoners. Ze werken aan herstel van biodiversiteit in h

orchidee

et algemeen en insecten in het bijzonder. Het gaat dan om beheer, opleiding, verwerking van maaisel etc.

De fracties Natuur en Water Natuurlijk in de Verenigde Vergadering vinden dat het stoppen van de samenwerking met HWL niet past in deze ontwikkeling. Zij pleiten voor voortzetting en vragen naar de opstelling van het college.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring