Navigatie overslaan

Democratie werkt

Water Natuurlijk trok zich het lot aan van een prachtige bomenrij langs het Volkerak tussen Ooltgensplaat en Oude-Tonge. De populieren stonden op de nominatie om gekapt te worden. Tal van acties volgden. Recente publicatie van het waterschap meldt: 1.139 bomen vleermuisvriendelijk gesnoeid en 200 nestkasten opgehangen. Democratie werkt. Zover is duidelijk.

vleermuizenkast
Voorgenomen kap

Een bericht in het Eilanden Nieuws net voor de zomer van vorig jaar was een alarmbel. Een schitterende rij populieren aan de dijk langs het Volkerak zou worden gekapt. De 60 jaar oude bomen zouden aan het eind van hun leven zijn. Ook was de veiligheid in het geding. Er waren direct al sterke twijfels over de argumentatie. 100 jaar voor een populier is niet bijzonder. Veiligheid voor het fietsverkeer kon geen factor zijn. De bomen staan onder aan de dijk en het fietspad ligt er bovenop. De heersende windrichting is van het fietspad af. Veel onduidelijkheid. Water Natuurlijk begon dan ook met schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden.

Natuur en landschap

Water Natuurlijk kan rekenen op een achterban met heel veel kennis en ervaring op het gebied van natuur en landschap. Velen zijn al decennia actief zijn in natuurorganisaties in de hele Hollandse Delta en zijn bereid hun kennis ter beschikking te stellen. Zo kunnen we met een gedegen argumentatie komen. In dit geval over de bomen, de vogels en vleermuizen die van de bomen gebruik maken. Zo bleek de bomenrij extreem belangrijk voor meerdere soorten vleermuizen. Dieren die er gebruik van maken als trekroute, foerageergebied, om te paren en te overwinteren. Diersoorten die bescherming nodig hebben en ook bij wet hebben gekregen. Dit soort argumenten kon Water Natuurlijk inbrengen bij de acties voor het behoud van de 1.139 populieren.

Acties Water Natuurlijk

Water Natuurlijk ging er mee aan de slag. Zowel binnen als buiten het bestuur van het waterschap. Door schriftelijke vragen, inbreng in vergaderingen en moties bleef het onderwerp meer dan een jaar op de agenda. Met tal van publicaties via sociale en andere media vroegen we de aandacht van het publiek. Bijna 3000 mensen tekenden een petitie voor het behoud van de bomenrij. Voor de verantwoordelijk heemraad betekende dit een steuntje in de rug. Een georganiseerde enquĂȘte gaf een helder beeld van wat men belangrijk vindt aan bomen. Landschapsbeeld, klimaat en biodiversiteit scoren dan hoog.

Grote betrokkenheid

Mensen vinden bomen belangrijk. Via sociale media bereikte Water Natuurlijk ruim 70.000 mensen met berichten over de 1139 populieren. Het leverde heel veel reacties op. Steunbetuigingen maar ook pessimisme. Reacties in de trant van het heeft toch geen zin. Het is allemaal al beklonken. Zij krijgen ongelijk. De combinatie van goede argumenten en betrokkenheid van het publiek bleek wel degelijk voor verandering te zorgen. De afgelopen tijd zijn de 1.139 populieren gesnoeid en klaar voor de toekomst. 200 nestkasten moeten de kwetsbare vleermuizen een steuntje in de rug geven. Kortom: democratie werkt en Water Natuurlijk blijft daar aan bijdragen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring