Navigatie overslaan

Vraagtekens bij bomenkap Heenvliet

Het waterschap Hollandse Delta kondigde de kap van 87 bomen aan langs de Drieëndijk bij Heenvliet. Dit zou nodig zijn voor de veiligheid. Afbrekende takken kunnen een risico vormen, maar de storm Bella die recent over het gebied raasde was voor deze bomen geen probleem. De fracties Natuur en Water Natuurlijk zetten vraagtekens en pleiten voor een gefaseerde verjonging van de bomenrij.

Bomenrij Drieëndijk
Bomenrij Drieëndijk
Bomenrijen belangrijk

Bomenrijen zijn bepalende elementen in het landschap. Ze brengen accenten aan in verder open polders. Velen waarderen dat wat blijkt uit een vorig jaar gehouden enquête van ons. Bomenrijen zijn ook van belang voor dieren. Vleermuizen maken er meestal gebruik van als vliegroute en om voedsel te zoeken.

Dit was aanleiding om in februari vorig jaar het waterschap te adviseren om bomenrijen duurzaam in stand te houden en per rij een plan te maken voor geleidelijke vervanging. Ook aan de gemeente Nissewaard werd een dergelijk advies uitgebracht. Bij gefaseerde verjonging over meerdere jaren blijft de rij in stand en behoudt deze zijn functie.

Uiteraard zijn ook individuele bomen van belang. Oudere bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit en er zit veel CO2 in opgeslagen. Ook voor het klimaat is het dus van belang om oudere bomen zoveel mogelijk te laten staan en ze goed te onderhouden. Dat neemt niet weg dat iedere boom een keer aan zijn eind komt.

Aankondiging kap

In de aankondiging van de kap meldt het waterschap dat het om 87 Canadese populieren gaat aan de Drieëndijk bij Heenvliet, tussen de Boomweg en de Konijnendijk. De bomen zouden ongeveer 60 jaar oud zijn en vanwege ouderdom zouden er dikwijls zware takken uitbreken. Het gevaar voor de weggebruikers wordt als reden vermeld.

Uiteraard is de veiligheid belangrijk, maar bomen geven altijd wel enig risico. Zeker bij storm. Door voorstanders van kappen wordt dit argument soms wat makkelijk gebruikt. Het is moeilijk te controleren of dit argument reëel is, maar in dit geval was er een praktijktoets.

Op 27 december raasde de storm Bella over de regio. Bij onveilige bomen zouden er na zo’n geweld veel zware takken afgebroken moeten zijn. Dat bleek niet het geval. Toen aan het eind van de middag de wind was gaan liggen was er maar één klein takje afgebroken en er was geen schade. Het veiligheidsargument is dus zeer twijfelachtig.

Kap voorkomen

Populieren van 100 jaar zijn geen uitzondering en we moeten oudere bomen koesteren. De gemeente Nissewaard heeft al besloten om de omgevingsvergunning voor de kap te verlenen, maar daar kan nog bezwaar tegen worden gemaakt.

De fracties Natuur en Water Natuurlijk stelden schriftelijke vragen aan het college van dijkgraaf en heemraden. Ze willen de massale kap voorkomen. De bomen zijn vitaal genoeg om rustig de tijd te nemen voor een geleidelijk verjonging van de bomenrij. Dat is beter voor het klimaat, de biodiversiteit en het landschapsbeeld. Onnodig kappen is ook financieel nadelig.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring