Navigatie overslaan

Mist over bomenkap Heenvliet

Water Natuurlijk Hollandse Delta zet met de fracties van PvdA en Natuur grote vraagtekens bij de aangekondigde kap van bomen bij Heenvliet. Het waterschap kondigde aan 87 bomen te gaan kappen aan de Drieëndijk. De noodzaak voor kap is nog niet aangetoond, de zorg voor natuur en landschap lijkt ondermaats en mogelijk gaat het om veel meer bomen die gekapt zouden moeten worden. Aanvullende vragen moeten meer duidelijkheid opleveren.

Veiligheid

De reden voor de kap zou de veiligheid zijn. Schade door afbrekende takken waarvoor het waterschap dan aansprakelijk zou zijn. Dat de zware storm van december vorig jaar geen noemenswaardige schade veroorzaakte was voor het waterschap geen aanleiding voor twijfel aan het veiligheidsargument. Dit risico zou blijken uit de inspectie van de bomen.

Inmiddels is in maart storm Evert over de regio getrokken. Veel schade, maar niet aan de bomen die gekapt zouden moeten worden. De fracties van Water Natuurlijk, PvdA en Natuur hebben bij herhaling gevraagd om een onderbouwing van het veiligheidsargument. Het antwoord is er nog niet. Ook willen we een overzicht van de schadegevallen uit het verleden.

Bomen die bij huizen staan en daar mogelijk schade kunnen veroorzaken moeten extra aandacht krijgen. De veiligheid en het gevoel van veiligheid van de bewoners moet worden gegarandeerd. Dat moet snel gebeuren en kan mogelijk ook zonder kappen. Op Goeree-Overflakkee zijn recent bomen van dezelfde soort en leeftijd drastisch gesnoeid. Hierdoor wordt het risico op takbreuk minimaal.

Heenvliet
Natuur en landschap

Het flora en fauna-onderzoek dat is uitgevoerd voor de voorgenomen kap aan de Drieëndijk concludeert dat het geen probleem is als de nesten van kraaien verloren gaan omdat deze dieren jaarlijks een nieuw nest maken. Hier wordt voorbij gegaan aan het feit dat buizerds gebruik maken van oude kraaiennesten. Een buizerd kan zelf geen nest bouwen, is hier dus van afhankelijk. Het onderzoek meldt ook dat de buizerd er voorkomt. Je moet er daarom vanuit gaan dat die nesten van een buizerd kunnen zijn en daarmee het gehele jaar wettelijke bescherming genieten. Hoe overtreding van de wet wordt voorkomen is dan de vraag.

Het flora en fauna-onderzoek stelt ook dat die bomen waarschijnlijk gebruikt worden als vliegroute voor vleermuizen. Niet duidelijk wordt of en hoe hier rekening mee wordt gehouden. Water Natuurlijk dringt al langer aan op een beleid om bomenrijen duurzaam in stand te houden. Eerst planten is dan ons motto. Ook hier kunnen open plekken een nieuwe aanplant krijgen. Oude bomen moeten een keer worden gekapt, maar dan kunnen jonge bomen hun functie overgenomen hebben en wordt kaalslag voorkomen.

Meer kappen?

We hebben vernomen dat het niet alleen om de 87 bomen aan de Drieëndijk gaat. Veel meer bomen in de omgeving van Heenvliet zouden op de nominatie staan om te worden gekapt. We willen weten of dit klopt en ook hiervan de achtergrondinformatie kunnen beoordelen. Oude bomen moeten we koesteren, al is kappen soms onvermijdelijk.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring