Navigatie overslaan

Broedtijd, opgelet!

Water Natuurlijk Hollandse Delta vraagt aandacht voor de broedtijd. Vogels moeten ongestoord voor nageslacht kunnen zorgen. Ieder jaar krijgen we om deze tijd meldingen dat het niet goed gaat. Bij tal van werkzaamheden door het waterschap dreigt verstoring. Dat hopen we nu te voorkomen.

Broedseizoen

Het broedseizoen draait op volle toeren. 15 maart wordt dikwijls als de start gezien, maar vogels hebben hun eigen kalender. Klimaatverandering zorgt er voor dat dit naar voren is geschoven. Tal van vogels zijn druk met het afbakenen van een territorium, een partner zoeken, nesten bouwen enzovoorts.

Het is belangrijk dat ze dat ongestoord kunnen doen. Instandhouding van de broodnodige biodiversiteit kan niet zonder succesvolle voortplanting. Dat geldt voor alle dieren. We moeten ze dus met rust laten.

Niet storen

Iedereen kan rekening houden met broedende vogels. Bijvoorbeeld bij het uitlaten van de hond. Zij hebben van nature een goede neus voor het opsporen van nesten. Zorg ervoor dat ze niet in de buurt kunnen komen.

Natuurfotografie is een prachtige bezigheid en een belangrijk middel om ook vogels onder de aandacht van anderen te brengen. De verleiding is groot om dan nesten op te zoeken om er zo dichtbij te komen. Houdt voldoende afstand zorg ervoor dat verstoring wordt voorkomen is de oproep van Water Natuurlijk.

Verstoring van broedende vogels is bij wet verboden en kan tot een flinke straf leiden. Dat geldt ook voor overheden als het waterschap. Waterschappen moeten soms werkzaamheden uitvoeren met risico op verstoring. Hiervoor geldt een door de minister vastgestelde gedragscode die strikt moet worden nageleefd. Deze is er op gericht verstoring te voorkomen en het waterschap te vrijwaren van ingewikkelde vergunningsprocedures.

huiszwaluw
Melding

Water Natuurlijk roept ook het waterschap op tot zorgvuldigheid. In het verleden ging het nogal eens mis en kregen we meldingen van verstoring. Er waait nu een andere wind bij het waterschap Hollandse Delta. Er is meer aandacht voor het natuurbelang. We hopen dat verstoring niet meer voorkomt.

Aandacht helpt. Melden is belangrijk als vogels verstoord worden. Dat kan via de website van het waterschap Hollandse Delta. Het kan ook bij Water Natuurlijk via de site.

Water Natuurlijk wenst onze vogels een vruchtbaar voorjaar toe. Laten we ze met elkaar een handje helpen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring