Navigatie overslaan

Eindelijk aanplant wilgen

Eind 2017 kapte waterschap Hollandse Delta 1.000 wilgen in het Bernissegebied: het recreatiegebied dat middenin de gemeente Nissewaard ligt. Opschot, volgens de heemraad.

Foto’s gaven een ander beeld

volwassen wilgen ingesmeerd met roundup om te voorkomen dat de wilgen weer zouden uitgroeien.

De fracties Water Natuurlijk (Ellen Slachter) en Ongebouwd (Johan van Driel) dienden samen met een motie in die het college opriep ruimhartig geld te reserveren voor de opbouw van het gebied. Belangrijke elementen: terugkeer van bomen, bewonersparticipatie en de opdracht om het gebied nog mooier te maken. De motie werd aangenomen.

Er was niet direct een verandering zichtbaar in het gebied, maar medewerkers van het Waterschap zijn aan de slag gegaan. Er zijn ecologen en landschapsarchitecten ingeschakeld. Bewoners mochten meedenken met de ontwikkeling. De provincie Zuid-Holland en de Landschapstafel stelden subsidie beschikbaar voor een plan om het gebied meer waarde te geven.

Vorig jaar werden de eerste veranderingen zichtbaar, toen er vooroevers werden aangelegd. Deze week werd de eerste knotwilg geplant en is er gestart met het aanleggen van visoevers. Inmiddels is ook Staatsbosbeheer aan de slag. Veel zieke essen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe bomen. Het Bernissegebied wordt biodiverser, ecologischer en mooier.

In zo’n mooi gebied dreigen nieuwe gevaren: bouw van vakantiehuizen, woningbouw in de randen van het gebied, gemotoriseerde vaart op de Bernisse. Water Natuurlijk zal zich blijven inzetten voor behoud van het natuurlijke karakter van het gebied.

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring