Navigatie overslaan

Waterkwaliteit: een lange weg te gaan

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan waterkwaliteit. De zorg daarvoor is een kerntaak van het waterschap. Vooral de ecologische kwaliteit is zwaar onvoldoende. De provincie schrijft voor dat er nu stappen gezet worden voor de kleinere wateren. De discussie en besluitvorming in de Verenigde Vergadering van het waterschap deze week over de ‘tussendoelen’ voor deze wateren biedt nog weinig perspectief.

Gezond water

Het systeem van sloten, kreken, kanalen en boezems op onze eilanden is er voor de aan- en afvoer van water. Droge voeten is belangrijk. Het is echter ook een biologisch systeem waar water-, oeverplanten en allerlei dieren moeten kunnen leven. De omstandigheden hiervoor moeten op orde zijn, anders kunnen ze er niet leven. Dat betekent onder ander voldoende waterdiepte, niet teveel mest- of giftige stoffen.

Voor een beperkt aantal aangewezen grotere wateren gelden Europese normen. In de Hollandse Delta wordt daar niet aan voldaan. Zo’n 90% van de watergangen behoort echter tot de reguliere wateren. In een overeenkomst met de provincie Zuid-Holland is nu vastgelegd dat er hiervoor doelen moeten worden vastgesteld. Dat er dus gewerkt moet gaan worden aan gezond water.

Tussendoelen

Het stellen van doelen was voor het waterschap Hollandse Delta nog een brug te ver. Deze week lag er een voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden om ‘tussendoelen’ vast te stellen. “Een ambitieloos voorstel” schetste heemraad Van Driel het stuk. Die ambitie van het waterschapsbestuur moet in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Voor deze ‘tussendoelen’ werd de huidige toestand van clusters van sloten en kanalen bepaald. De flora en fauna hiervan is in beeld gebracht. Dit bleek zwaar onvoldoende. Niettemin was het voorstel om deze huidige toestand als tussendoel vast te stellen. Voor Water Natuurlijk en enkele andere fracties was dit niet goed genoeg, maar de poging om meer aan kwaliteitsverbetering te doen sneuvelde.

Amendement

Een amendement van de fracties van de ChristenUnie, Natuur en Water Natuurlijk stelde voor om in de aanloop naar de uiteindelijke doelstellingen kansen te benutten en te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit is verworpen met 8 stemmen vóór en 19 tegen.

In de discussie werd duidelijk dat diverse partijen de waterkwaliteit goed genoeg vinden. Namens Hollandse Delta Natuurlijk werd gesteld dat de boeren gebruik maken van het water om te beregenen. “De planten hebben er geen last van dus het water is schoon genoeg”, aldus Hollandse Delta Natuurlijk. Het is bijzonder dat een partij met ‘natuurlijk’ in de naam ecologische waterkwaliteit niet belangrijk vindt.

Wanneer zijn er definitieve doelen? Wat zullen dan de ambities van het waterschapsbestuur zijn? Wanneer gaan we dan gericht werken aan verbetering van de kwaliteit. Het is allemaal nog ongewis. De vissen, kikkers en waterplanten moeten geduld hebben. Water Natuurlijk heeft dat niet en blijft zich inzetten voor een gezonden leefomgeving voor planten, dieren en mensen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Paling foto R.Grimm

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring