Navigatie overslaan

Klepelen riet Waaloever slecht voor de karekiet

Afgelopen week is een groot deel van het riet langs de Waaloever bij de Waalweg geklepeld.
Waarvoor heen het riet gemaaid werd met een maaiboot en daarna het maaisel afgevoerd werd, is nu geklepeld. Hierbij wordt het riet tot kleine stukjes verpulperd en blijft achter in de oeverzone en in het water. Dit is niet goed voor de ontwikkeling van de oever en de waterkwaliteit.

Dodaarsjes
Dodaarsjes

Doordat er veel verpulverd materiaal in de oever ligt, verruigd deze. Soorten als kleine lisdodde die er eerst stonden, verdwijnen nu mogelijk. Daarbij zijn alle insecten die in de holle rietstengels overwinterden ook verpulverd.

Rietkraag weg

Ook is de rietkraag over de hele lengte van de Waalweg weggehaald. En dat terwijl over een enkele maand de watervogels weer op zoek gaan naar een broedplek in het riet. Zo zitten er een aantal dodaardsjes, futen en meerkoeten en ook de kleine karekiet heeft zit op diverse plekken in de rietkraag met een nestje en laat in het voorjaar zijn “karre karre kiet” horen. Nu er nog maar weinig riet staat zal het voor de vogels weer dringen worden om een plekje te vinden in de rietkraag. Gefaseerd maaien waarbij om en om een stuk riet blijft staan, heeft de voorkeur van de vogels.

Klepelen Waal
Klepelen Waaltje
Karekiet kan terugkomen

Vroeger waren er langs het Waaltje veel bredere rietkragen en heeft zelfs eens de uiterst zeldzame grote karekiet in het riet gebroed. Waterschapspartij Water Natuurlijk dringt bij het waterschap aan om het beheer van riet en groen te verbeteren.

Christa Groshart

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring