Navigatie overslaan

Hoeksche Waard Zoemt

Deze week zijn er door project Hoeksche Waard Zoemt bomen en struiken geplant langs de Randweg in Strijen. In het project werken burgers en grondgebruikers samen voor biodiversiteitsherstel. De geplante bomen en struiken geven een impuls aan de natuur. Ze passen in een reeks van maatregelen om vlinders, bijen en andere insecten een betere leefomgeving te bieden.

Project Hoeksche Waard Zoemt is één van de 8 projecten die een financiële bijdrage ontving uit ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert samenwerkingen tussen burgers en andere grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit te versterken. Dankzij deze bijdrage kan het projectteam aan de slag met het herstellen van de lokale biodiversiteit.
Hoeksche Waard Zoemt

‘’Project Hoeksche Waard Zoemt is een collectief van mensen en organisaties. Het is ontstaan op initiatief van de gemeente Hoeksche Waard. Overheden, natuurorganisaties, landbouwers, imkers en betrokken bewoners werken samen aan herstel van biodiversiteit’’, aldus Joost Kievit namens het projectteam. ‘’Dat is nodig omdat de natuur sterk onder druk staat. Biodiversiteit ofwel de variatie aan planten en dieren neemt nog steeds af en daar willen we in de Hoeksche Waard met elkaar wat aan doen. Insecten, zoals vlinders en bijen vormen het speerpunt, maar het is breder. Insecten hebben bloemen nodig en insecten zijn ook weer voedsel voor vogels en andere dieren. Zo hangt alles met alles samen. Met verbetering van de leefomgeving voor insecten helpen we totale natuur een handje.’’

Wegen voor natuur

”Mensen hebben wegen nodig om zich te kunnen verplaatsen. Dat geldt ook voor planten en dieren”, legt Joost uit. ”Wegen voor natuur zijn stroken groen waar een variatie aan planten kan groeien. Er is voedsel te vinden voor insecten en andere dieren en er is schuilgelegenheid voor vijanden of extreme weersomstandigheden. De wegen zijn nodig om een geschikt leefgebied te vinden of tot voortplanting te komen.”

Hoeksche Waard Zoemt werkt aan een netwerk van wegen voor de natuur. Bermen, dijktaluds en oevers die zo beheerd gaan worden dat het er voor onder andere insecten goed toeven is. De aanplant van bomen en struiken kan op sommige plekken hierbij een meerwaarde hebben.

Aanplant van bomen en struiken

De aanplant van bomen en struiken is een eerste stap naar het netwerk van wegen voor de natuur. ‘’We planten op grond van de gemeente Hoeksche Waard, waarmee een prima samenwerking is opgebouwd. Een samenwerking die cruciaal is voor herstel van biodiversiteit. We hopen en verwachten dat op korte termijn eenzelfde samenwerking met het waterschap Hollandse Delta tot stand komt. Voor biodiversiteit in de polders is het waterschap de belangrijkste organisatie.’’

Er is gekozen voor verschillende soorten bomen en struiken. Het gaat om 50 bomen van soorten als wilg, populier, zwarte els, es en zomereik. Verder zijn er 1000 struiken van een tiental verschillende soorten geplant. Variatie in soorten geeft ook variatie in het insecten leven. Sommige soorten insecten kunnen alleen leven op bepaalde soorten bomen of struiken. Met de keuze voor variatie legt Hoeksche Waard Zoemt de basis voor gezonde leefomstandigheden voor veel dieren.

‘’Bomen en struiken helpen bij herstel van biodiversiteit, maar ook bij het tegengaan van klimaat verandering. Ze nemen CO2 op en leggen dit vast in het hout dat ze vormen. Twee vliegen in een klap zou je kunnen zeggen. Klimaat verandering maakt wegen voor natuur ook extra belangrijk omdat hierdoor planten en dieren naar het noorden verschuiven op zoek naar geschikte leefomstandigheden.’’

Met vrijwilligers aan de slag

‘’De aanplant is uitgevoerd door 18 vrijwilligers en medewerkers van de gemeente Hoeksche Waard en Hoekschewaards Landschap”, vertelt Joost. ”Door de werkkrachten te verdelen over 8 plantlocaties konden de coronaregels in acht worden genomen. Diezelfde regels maakten het onmogelijk om publieke en bestuurlijk betrokkenheid bij de plantactie te organiseren. Wethouder Van Waveren had graag meegeholpen maar dat kon helaas niet. We hopen op betere tijden om dat nog een keer in te halen.’’

Een eerste praktische stap naar meer biodiversiteit is nu gezet. Mensen die willen meedenken en meedoen zijn van harte welkom. Aanmelden kan door te mailen naar naar Joost Kievit Samen maken we de Hoeksche Waard mooier en beter voor mens en natuur!

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring