Navigatie overslaan

Kierbesluit Haringvliet

Haringvlietsluizen
Haringvlietsluizen

Water Natuurlijk is voor een zo natuurlijk mogelijke delta. Planten en dieren die afhankelijk zijn van de overgangen tussen zoet en zout moeten weer bestaansmogelijkheden krijgen. Door de afsluiting van het Haringvliet is heel veel natuur in de vorm van slikken, platen, biezenvelden en rietkragen verloren gegaan. We zetten zoveel mogelijk in op herstel. De vismigratie via deze verbinding met het achterland is een cruciaal onderdeel van het verbeterde ecologische systeem dat zich in het Haringvliet moet ontwikkelen. Het Kierbesluit is een eerste belangrijke stap.

Zoetwatervoorziening

Water Natuurlijk heeft uiteraard oog voor de zoetwatervoorziening voor Voorne-Putten, de Rotterdamse haven en het Westland, wat immers ook een verantwoordelijkheid is van het waterschap. De inlaat hiervoor via de Bernisse moet zoet blijven en dat betekent beperkingen voor de kier. Als er te weinig rivierafvoer is en de zouttong dreigt in het Spui te komen, dan gaat de kier dicht. Als we over meer rivierwater kunnen beschikken als tegendruk voor het zeewater in het Haringvliet dan kan zij vaker en langer open. Daar is een mogelijkheid voor.

Ook rivierwater wordt gebruikt voor de zoetwatervoorziening van het Groene Hart. Dit wordt bij Gouda uit de Hollandse IJssel ingelaten. Bij te weinig rivierafvoer, zoals afgelopen droge zomer, wordt de Hollandse IJssel te zilt en wordt er water aangevoerd vanuit de Rijn via het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze incidentele aanvoerroute uit Utrecht kan een permanente aanvoerroute worden. Dat zou positief uitwerken voor de kier en de ontwikkeling van het ecosysteem in het Haringvliet, omdat ze dan vaker en langer open kan. Extra aanvoer van zoet water nodig is nog wel nodig voor Delfland en Schieland. De capaciteit moet dus omhoog. Onderzoek hiernaar is gaande.

Er moet ook worden gedacht aan een verplaatsing van de inlaat in de Bernisse naar het oosten van de Hoeksche Waard. Een aanvoerroute door die Hoeksche Waard, met een verbinding naar de Bernisse onder het Spui door is dan noodzakelijk.

Veiligheid

Door de afsluiting van het Haringvliet zijn de stromingen in ons deel van de delta veranderd. Zo zijn met name de stromingen in het Spui en de Dordtse Kil veel sterker geworden. Het gevolg is erosie van de rivierbodem en nauwelijks sedimentatie. Er ontstaan dan diepe kuilen in de rivierbodem. Hierdoor slijt het fundament onder onze dijken. Voor vele miljoenen euro’s stortsteen is al in deze kuilen gestort om het afschuiven van de dijken te voorkomen. Vaker en langer openen van de kier (met bijbehorende terugkerende sedimentatie) kan dus positief werken voor de veiligheid op het Eiland van Dordrecht, de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.

Groene organisaties

Water Natuurlijk gaat met de groene organisaties in de delta afstemmen welke inzet nodig is om te werken aan herstel van biodiversiteit en een natuurlijkere delta. Zonder enige twijfel komt ook het kierbesluit en de ontwikkeling van het Haringvliet hierbij aan de orde.

Joost Kievit MSc

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring