Navigatie overslaan

Bestrijding opschot

Opschotbestrijding heeft een prominent plaats in de onderhoudsplannen van het waterschap Hollandse Delta. Het kost veel geld en veroorzaakt tot op heden grote schade aan natuur en landschap. Er wordt zelfs gewerkt met het giftige Roundup. Water Natuurlijk vindt dat het anders moet.

Gewerkt met Round up
Gewerkt met Roundup
Wat is opschot?

Natuurlijke processen zorgen ervoor dat er bij ‘niets doen’ overal in onze omgeving uiteindelijk bos ontstaat. Na de aanleg van een natuurvriendelijke oever of een waterberging gaat dat soms erg snel. Door het afgraven van grond ontstaat er een zone waar gunstige omstandigheden heersen om het zaad van wilgen te laten ontkiemen. Dit is vaak maar een smalle strook, maar de zaailingen groeien snel en na een jaar staan er soms al mini boompjes van een meter hoog. Als je er snel bij bent kun je ze gewoon met de hand uit de grond trekken en ben je er van af. Kost bijna niks en er is geen schade aan de natuur. Als je het laat groeien heb je na een paar jaar een fors wilgenbos. Ingrijpen kost dan veel geld. Je hebt duidelijk de boot gemist.

Bestrijding

Kennelijk heerst er bij ons waterschap een bijna onbedwingbare neiging om alle wilgen, die ze zelf eerst volwassen hebben laten worden, te elimineren. Geen middel blijft onbenut. Er wordt zelfs Roundup toegepast om bomen die op de oever staan om zeep te helpen. Dit terwijl dit bestrijdingsmiddel zeer schadelijk is voor het waterleven. En, je hebt de garantie dat het gif via de wortels van de boom in het water komt. Kennelijk is de wil om de wilg te doden groter dan de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit. Zo kon het gebeuren dat langs de Bernisse meer dan 1.000 knotwilgen sneuvelden onder het mom van de bestrijding van opschot.

Boombeheer

Natuurlijk kun je volwassen bomen die soms al vele jaren gesnoeid en geknot zijn geen opschot meer noemen. Overal een compact bos laten ontstaan is ook niet wenselijk. Uit het oogpunt van waterbeheer en ook voor natuur en landschap is onderhoud nodig. Dit dient dan wel met respect te gebeuren en het moet gericht zijn op herstel van biodiversiteit, vindt Water Natuurlijk. Gif gebruiken is uiteraard uit den boze.

Deskundigheid

Dertig jaar oude knotwilgen omzagen met achteraf als verdediging: “we dachten dat het opschot was”. Dat is toch wel het toppunt van onbenul. Het waterschap grijpt dagelijks en vaak op zeer grote schaal in, in onze leefomgeving. Verlies aan biodiversiteit is het gevolg. Het wordt hoog tijd dat er binnen het waterschap mensen worden aangesteld die inzicht hebben in natuurlijke processen en een oordeel kunnen geven over deze ingrepen. Dit oordeel moet normaal onderdeel worden van de besluitvorming in het bestuur. Volgens Water Natuurlijk moet herstel van biodiversiteit zodoende een centrale plek krijgen in het waterschapswerk.

Joost Kievit MSc

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring