Navigatie overslaan

Baggermotie aangenomen

Bij onderhoud van watergangen hoort baggeren, dat doen we al eeuwen, en dit zetten we op de kant (verspreiden we op het omliggende land)

Bagger is voedselrijk. Op akkers is dat niet erg; integendeel het is voedingsstof.

Maar veel natuur heeft juist geen behoefte aan meststoffen. Dan is het op de kant zetten onwenselijk. Het verstikt de natuur en allerlei waardevolle planten hebben geen kans meer in dat voedselrijke medium. Na het storten van bagger duurt het heel lang voordat de natuur zich weer heeft hersteld .

We moeten dus juist streven naar verarming van de bodem. Bij nieuw te maken natuurgebieden kunnen meteen plaatsen worden inrichten voor het deponeren van bagger. Bij bestaande moet dat in overleg met de eigenaar of terreinbeheerder gaan.

Baggermotie

Dus is door Water Natuurlijk, gesteund door de fracties natuur en PvdA en Inwonersbelang AWP, een motie opgesteld waar storten van bagger op bepaalde natuurterreinen niet is toegestaan én dat altijd met de beheerder moet worden overlegd over waar de bagger ongewenst is en waar de bagger dan wél naar toe kan. Want transporteren van bagger kost veel energie en veel geld.

Verder zijn er gebieden die in ontwikkeling zijn naar hoogwaardige natuur. Er zal een onderzoek worden gedaan of het beleid kan worden uitgebreid naar die terreinen (welke terreinen zijn het en wat kost dat?). In september (voor het baggerseizoen) willen we de resultaten zien.

Na enige kritische vragen waren uiteindelijk alle partijen voor, op Hollandse Delta Natuurlijk na.

Zijn we er? Nog lang niet.

Water Natuurlijk wil ook dat bagger niet op de kant wordt gezet bij natuurvriendelijke oevers, die slag kunnen we (nog) niet winnen.

Wij vinden dat natuurvriendelijke oevers niet met bagger belast kunnen worden omdat:

  1. verarming leidt tot een rijkere natuur
  2. het niet effectief is. Bij hoge waterstanden werken de flauwe oevers namelijk als waterberging. Ophoging van de bodem met bagger leidt zelfs tot een verminderde waterberging. Dat is toch slecht voor de wateropgave.

In waterbergingsgebieden is het zelfs zo, dat bagger wordt gestort, en als de bergingscapaciteit afneemt wordt weer afgegraven.. zo zijn we lekker effectief bezig. De baggerkosten lijken dan op de korte termijn wel laag, maar op den duur is er veel extra werk. Dat kost ook veel aan geld, CO2.. en de natuur wordt er ook niet beter van.

En dan nog iets heel simpels.. bagger op het talud stroomt met een paar buien weer terug in de sloot. Dat is helemaal verspilling, maar toch gebeurt het. Het mag niet volgens de Keur (dat is een stel regels over watergangen). Water Natuurlijk wil gewoon dat die regels worden nageleefd.

Er is dus iets te kiezen op 20 maart!

krekennatuur in ontwikkeling
krekennatuur in ontwikkeling, een rijke grasvegetatie met zeldzame orchideeën (foto Joost Kievit)

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring