Navigatie overslaan

Honingbijen verdringen wilde soortgenoten

Water Natuurlijk Hollandse Delta kreeg dezer dagen een melding over zo’n 100 bijenkasten aan de rand van een natuurgebied bij Strijen. Dat is nadelig voor het insectenleven in het gebied. Het voedsel van de natuurlijke bewoners van het gebied wordt als het ware weggeroofd. Een groot deel van de kasten stond op een dijk van het waterschap Hollandse Delta. Of we daar iets aan konden doen, was de vraag.

Insectenleven

Het houden van honingbijen is misschien wel de oudste vorm van veehouderij en van oudsher ook natuurvriendelijk. Zoals zo vaak zorgt de schaal waarop het gebeurt voor een omslag. De massaliteit waarmee sommige imkers een inbreuk plegen op onze natuurgebieden is schadelijk voor het insectenleven.

Er is kennelijk een tekort aan bloeiende planten om de vele honingbijen die worden gehouden van voedsel te voorzien. In natuurgebieden zijn nog wel bloemen, maar beheerders van deze terreinen laten maar mondjesmaat bijenkasten toe. Zij geven uiteraard prioriteit aan de natuur en de bijen en hommels die in hun gebied thuis horen. Een probleem voor de imkers.
Sommigen hebben daar het volgende op gevonden. Zoek een plekje aan de rand van een natuurgebied waar de natuurbeheerder geen zeggenschap heeft. Zet daar een massa kasten neer en je bijen vliegen vanzelf het natuurgebied in en roven dat leeg. De natuurlijke bewoners kunnen verhongeren.

Oeverlanden Hollands Diep

Dat speelt zich nu af in de Oeverlanden Hollands Diep, een prachtig natuurgebied bij Strijensas. Het gebied van Staatsbosbeheer is vergelijkbaar met de Biesbosch. Zoetwatergetij met geulen, slikken, ruigten, bossen en heel veel bloeiende planten. Over de Oeverlanden wordt wel gesproken als de kleinere broer van de Biesbosch. Veel mensen genieten van dit gebied, getuige de vele foto’s die op sociale media langskomen.

In de Biesbosch speelt hetzelfde al langer. Door EIS Kenniscentrum Insecten uit Leiden is daar onderzoek gedaan. Het aantal bijenkasten overstijgt in de Biesbosch de draagkracht van het gebied met meer dan een factor 10. Het zal ten koste gaan van de wilde bijen en hommelsoorten die in het gebied thuishoren, is de conclusie. Dit terwijl het insectenleven door andere oorzaken al sterk onder druk staat.

Staatsbosbeheer ziet met lede ogen toe hoe de natuur in hun gebied wordt aangetast. Ze heeft niet de mogelijkheden om dit aan te pakken. Volgens Water Natuurlijk is dan de overheid aan zet en misschien kan bij de Oeverlanden het waterschap iets betekenen.

Waterkerende dijk

Ruim 70 van de bijenkasten bij de Oeverlanden staan aan de Buitendijk. Dat is een waterkering van het waterschap Hollandse Delta. Het waterschap heeft daar zeggenschap. In de zogenaamde Keur van het waterschap staan strikte wettelijke regels voor onder andere dijken.

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap dergelijk asociaal gedrag niet moet tolereren en dit moet weren van de Buitendijk. Als bevoegd gezag voor de Keur en als eigenaar moet dat kunnen. Water Natuurlijk heeft dan ook een verzoek gedaan tot handhaving in de hoop dat het waterschap hier tegen optreedt en de bijen en hommels in de Oeverlanden daar wel bij varen.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Informatiebord bij de Oeverlanden Hollands Diep
Informatiebord bij de Oeverlanden Hollands Diep

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring