Navigatie overslaan

Herstel biodiversiteit!

22 mei: internationale dag van de biodiversiteit. Zo’n dag is belangrijk. Het geeft extra aandacht voor het probleem. Water Natuurlijk zet zich dagelijks in voor herstel van biodiversiteit. Dat is broodnodig. Verlies moet worden ongebogen naar herstel. De Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel werkt op nationaal niveau aan herstel. Samenwerking staat hierbij centraal en Water Natuurlijk Hollandse Delta doet nu als supporter hier aan mee.

Verlies biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit is een groot probleem. Steeds meer planten en dieren worden zeldzaam en dreigen uit te sterven. Ecologische systemen en kringlopen waarvan ook de mens afhankelijk is gaan haperen. Het is een wereldprobleem maar in ons land is het veel erger dan elders. In Nederland resteert nog ongeveer 10% van de oorspronkelijke biodiversiteit.

In ons cultuurlandschap gaat het nog slechter. Op de meeste akkers en weilanden is geen plek meer voor biodiversiteit. Alles is gericht op zo’n hoog mogelijke productie. Monoculturen waar wilde planten, insecten en andere dieren verdwijnen. De ontwikkeling van de vogelpopulatie op het boerenland is een duidelijk graadmeter.

Bovenstaande grafiek laat zien dat de cijfers voor vogels op erven en in struweel de afgelopen 30 jaar redelijk stabiel zijn, terwijl deze voor open boerenland kelderden. Veel meer dan een halvering. Het waterschap kan en moet het verschil maken vindt Water Natuurlijk Hollandse Delta.

Rol waterschap

In de Hollandse Delta is het waterschap de grootste groenbeheerder buiten de natuurgebieden. Vooral buiten de bebouwde omgeving, in het boerenland speelt het waterschap een cruciale rol.

Het waterschap beheert 7.300 km sloten en slootkanten in de polder, 200 km natuurvriendelijke oevers, 200 kleinere en grotere natuurgebieden en ongeveer 60.000 bomen. Daarnaast onderhoudt ze 776 km dijken, duinen en bermen langs 1.233 km wegen en 352 km fietspaden door polders en over dijken.

Bij elkaar een enorm groen netwerk met vele mogelijkheden voor biodiversiteit. Tot nu was het beheer van dit groen nauwelijks gericht op biodiversiteit. Veel gronden zijn uitgegeven aan boeren en daarbij speelt biodiversiteit geen rol en ook elders is veel winst te behalen. Water Natuurlijk heeft onder andere als speerpunt om de kansen voor biodiversiteit op de waterschapsterreinen te gaan benutten.

margriet
margrieten
Supporter Deltaplan

Water Natuurlijk Hollandse Delta is recent toegelaten als supporter van het

nationale Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Samen voor biodiversiteit | Deltaplan Biodiversiteitsherstel . Afgelopen maand besloot het stichtingsbestuur van het deltaplan over deze toelating. Water Natuurlijk is daar blij mee en trots op. We zien het als een erkenning van ons werk en een aansporing om door te gaan. Het deltaplan is een landelijk samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap maar ook tal van overheden en andere organisaties. Samen werken aan herstel van biodiversiteit. Het voelt goed onderdeel te zijn van dit collectief.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring