Navigatie overslaan

Verstoring broedvogels gestopt

Verstoring broedvogels gestopt

De grootschalige snoei van bomen bij Sommelsdijk is gestopt. Het is broedtijd en vogels hebben rust nodig om voor nageslacht te zorgen. Na schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk ziet het waterschap Hollandse Delta dat ook in. Het werk is vorige week stilgelegd tot na de broedtijd.

Foto buizerd: Gert Huijzers
Foto buizerd: Gert Huijzers
Werken in broedtijd

Het snoeien van bomen aan de buitendijk bij Sommelsdijk ging in de broedtijd gewoon door. In een hoogwerker zaagde een man met een kettingzaag zware takken af. Die kwamen onder de boom in de slootkant en de sloot terecht. Met een kraan zette men de takken op een hoop voor de snippermachine. Het gevolg was verstoring van nesten in de bomen en nesten, op de grond, waar de takken vielen waren zeker kansloos.

Werken in de broedtijd – na 15 maart – kan wel, maar dan moeten er geen broedende vogels in het terrein zijn. Dat moet voorafgaand aan de werkzaamheden zijn onderzocht. Dat is niet gebeurd. De man in de hoogwerker keek of er nesten waren. Volstrekt ontoereikend. Daarbij kwam dat de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee het bewijs leverde dat er wel degelijk broedende vogels waren. Overtreding van de Wet Natuurbescherming was onze conclusie.

Dringend beroep

Het antwoord op de schriftelijke vragen maakten duidelijk dat de gedragscode voor dit soort werkzaamheden niet voldoende is nageleefd. Een dringend beroep op het dagelijks bestuur om het werk uit te stellen tot na de broedtijd had effect. Afgelopen vrijdag besloot het college om het werk onmiddellijk stil te leggen.

Na de broedtijd gaat het werk verder. Nu kunnen de vogels – waaronder de buizerd – hun gebied in alle rust gebruiken voor de zorg voor nageslacht. We zijn blij met deze uitkomst. Ook is duidelijk geworden dat het waterschap volgend jaar niet meer in de broedtijd gaat snoeien.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring