Navigatie overslaan

Broedvogels bedreigd

De broedtijd is voor vogels een kwetsbare tijd. Reden voor Water Natuurlijk Hollandse Delta op te roepen om hier rekening mee te houden bij werkzaamheden die verstorend kunnen zijn. Er zijn ook wettelijke regels waar iedereen zich aan moet houden. Helaas koos het waterschap Hollandse Delta er toch voor om door te gaan met bomen snoeien bij Sommelsdijk. Het is een bedreiging voor de vogels in dat gebied en dat moet stoppen.

Wet Natuurbescherming

De bescherming van de natuur en ook van broedende vogels is wettelijk geregeld. Verstoren is verboden en voor veel werkzaamheden zijn vergunningen nodig. Dit om de weinige natuur die we in ons land hebben te beschermen. Waterschappen en andere overheden zijn uitgezonderd van de vergunningplicht als ze werken volgens een door de Minister vastgestelde gedragscode.

Voor het snoeien van bomen staan regels in die gedragscode. Dit moet in principe gedaan worden buiten de broedtijd. Die begint op 15 maart. Snoeien in die tijd kan wel als er in het terrein geen broedvogels voorkomen. Dit moet, voordat het werk wordt uitgevoerd, worden aangetoond.

Werkzaamheden

In opdracht van het waterschap worden bomen gesnoeid langs de buitendijk bij de Westplaat in Sommelsdijk. Door een hoogwerker en een kettingzaag worden zware takken afgezaagd. Deze vallen in de sloot, de slootkanten en het dijktalud. Vervolgens worden deze door een kraanmachinist bij elkaar geraapt en op hopen gezet. Dan komt de versnipperaar die hout versnipperd en voor afvoer in een wagen deponeert.

De machinst in de hoogwerker of op de kraan zou kijken of er nesten zijn. Er zouden buizerd- en kraaiennesten zijn aangetroffen. De combinatie van werken met een kettingzaag of een kraan tegelijk met het inventariseren op broedvogels is onmogelijk. Voor dit laatste is men afhankelijk van het natuurlijk gedrag van de dieren, zoals bijvoorbeeld het afbakenen van een territorium door zang. Geen enkele vogel vertoont natuurlijk gedrag met het geweld van zware machines in de buurt.

Westplaat, Sommelsdijk
Broedvogels kansloos

Nesten van kleinere vogels zoals vinken, putters en tjiftjafs in de bomen zullen meestal niet opgemerkt worden. Vogels lopen niet te koop met de plek waar ze nestelen. Dat geldt zeker voor grondbroeders. Bij gevaar verlaten ze onopvallend het nest of ze drukken zich en vertrouwen op hun schutkleur.

In de sloot, slootkanten en dijktalud kun je nesten verwachten van wilde eend, meerkoet, waterhoen, gele kwikstaart, patrijs, fazant. Deze nesten zijn nauwelijks te vinden. Wel werd het nest van slobeend aangetroffen. Door de vallende zware takken en de bak van de kraan die langs komt, kun je er bijna zeker van zijn dat nesten soms met ouder verpletterd worden. Verder ligt aan de buitenkant van de dijk een kwetsbaar Natura2000 gebied.

De fracties Natuur en Water Natuurlijk stelden schriftelijke vragen en vroegen het bestuur om te stoppen met het werk en na de broedtijd verder te gaan. Eenzelfde verzoek is gedaan door de Vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee. Tot op heden gaat het werk gewoon door.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring