Navigatie overslaan

Meldpunt Maai-misstanden

Water Natuurlijk Hollandse Delta krijgt ieder jaar tal van klachten over het maaibeheer door het waterschap. Nadelen voor biodiversiteit en discussie over de noodzaak komen hierbij indringend naar voren. Het maaiseizoen is gestart met het zogenaamde veiligheidsmaaien. De eerste klachten komen ook al binnen. Reden voor het starten van een meldpunt.

Herstel van biodiversiteit

Herstel van biodiversiteit is een bittere noodzaak en iedere meter groen kan daar aan bijdragen. Minder maaien is dan beter. Vroeg maaien is ook uit den boze. Klepelen, waarbij alle planten en wat daarop en in leeft vermalen wordt, is heel erg slecht. Het laten liggen van maaisel leidt tot verdere afbraak van biodiversiteit. Op productiegronden is werken aan biodiversiteit lastig. Op bermen, oevers en dijktaluds is het eenvoudig en goedkoop.

Het waterschap is de grootste groenbeheerder buiten natuurgebieden in de Hollandse Delta. Zij kan van doorslaggevende betekenis zijn bij herstel van biodiversiteit. Goede voornemens zijn er, maar de praktijk nog niet. Begin mei start traditioneel het veiligheidsmaaien. Ruim 3.000 km berm wordt vanaf die tijd gemaaid. Vaak op de meest natuuronvriendelijke manier: klepelen en maaisel laten liggen.

veiligheidsmaaien
Klachten

De opmerkingen en klachten die Water Natuurlijk jaarlijks binnenkrijgt gaan vooral over de schade die wordt toegebracht aan natuur en milieu en het onbegrip over de noodzaak van het ‘veiligheidsmaaien’. Het belang van uitzicht op kruisend verkeer wordt wel gezien maar voor veiligheidsstroken op ieder landweggetje is weinig begrip.

Biodiversiteit krijgt veel aandacht in de klachten. Bloeiende planten sneuvelen, het insectenleven, spinnen en andere kleine dieren worden ter plekke uitgeroeid. Grotere dieren zoals kikkers, padden, zoogdieren en broedende vogels moeten er nogal eens aan geloven. Meestal gebeurt dat onopgemerkt. Aaseters zijn er nl. als de kippen bij.

Meldpunt

Afgelopen week kwam er een melding binnen van een wilde eend die met nest en al was vermalen in een berm bij Middelharnis.
Water Natuurlijk Hollandse Delta probeert het beleid van het waterschap te veranderen, zodat meer rekening wordt gehouden met biodiversiteit. Vandaar een Meldpunt Maai-misstanden. We vragen deze te melden via de mail. Hiermee hopen we onze argumenten voor een beter bermbeheer meer kracht bij te kunnen zetten.

Joost Kievit MSc

VRIEND WORDEN!

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring